Elsker Danmark-kampagne

Elsker Danmark-kampagne

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Koncept for markedsføring over for marked Danmark.

Siden 2016 har Dansk Kyst- og Naturturisme sat rammerne for en fælles markedsføringskampagne 'Elsker Danmark' med det formål at markedsføre Danmark som feriedestination over for det vigtige, danske hjemmemarked. Her har vi samarbejdet med en lang række partnere på tværs af dansk turisme: destinationer, operatører, aktører med det fælles formål at vækste hjemmemarkedet til glæde for os alle. 

Foruden det stærke partnersamarbejde, har et andet vigtigt element i kampagnen også været et tæt samarbejde med VisitDenmark. Qua hjemmemarkedstatus bearbejdes marked Danmark ikke aktivt af VisitDenmark, men vores samarbejde har muliggjort, at Elsker Danmarks kampagneindhold har været del af VisitDenmarks danske hjemmeside, hvorved vi havde mulighed for at berige den organiske trafik fra besøgende på VisitDenmarks portal til gavn for deltagende partnere.  I form af direkte links blev trafikken videresendt til den respektive partners egen side, hvilket har været en central del af kampagnetilbuddet i Elsker Danmark. Her kan du besøge kampagnesiden for Elsker Danmark.

I 2020 arbejder vi med andre indsatser, men naturligvis fortsat med en fællesnævner om at styrke Danmark som feriedestination over for både vores internationale og danske gæster – til glæde og gavn for os alle på tværs af den danske turismescene.

Sisse Wildt
Vil du vide mere?

Kommunikations- og administrationschef

swi@kystognaturturisme.dk