Camp Adventure

Fra potentiale til produkt – Innovationsforløb for etablerede turismevirksomheder

Foto: Daniel Villadsen

Nye trends som følge af coronakrisen udfordrer turismeerhvervet, men skaber også nye markedsmuligheder. Forløbet ’Fra potentiale til produkt' vil understøtte etablerede virksomheder med at udvikle kommercielle produkter, tilbud og oplevelser, der møder nye efterspørgselsmønstre.

Få hjælp til at realisere din idé! Står du med en god idé efter coronakrisen til et nyt produkt, der kan udvikle din virksomhed? Mangler du ressourcerne til at handle på den?

Med forløbet ’Fra potentiale til produkt’ tilbyder vi et fokuseret udviklingsforløb til syv etablerede virksomheder, der allerede har en idé til et nyt produkt, der kan skabe vækst i deres virksomhed.

Det kan fx være et nyt oplevelsesprodukt, en digital løsning eller et pakketilbud, der møder et behov eller en efterspørgsel, der er opstået i kølvandet af coronapandemien.

Efter forløbet vil du stå med en prototype på et produkt samt en klar plan og 25.000 kr. til at søsætte og realisere din idé.


Forløbets indhold

Forløbet er struktureret som et tredages individuelt designsprint, hvor du i løbet af de tre dage vil udvikle på din idé, det konkrete produkt eller den konkrete løsning og endeligt vil teste produktet eller løsningen.

Professionelle facilitatorer vil tage dig igennem forløbet og udfordre potentialet for din idé, så du står med den skarpest mulige prototype og en klar handleplan, når forløbet afsluttes.

Forløbet strækker sig fra uge 48 2021 til marts 2022, og timingen for de individuelle tredages designsprint planlægges med de deltagende virksomheder.


Hvordan deltager jeg?

Du ansøger om deltagelse ved at indsende udfyldt ansøgningsskema.

Ansøgningen sendes til Nana Sandberg på mailen: nsa@kystognaturturisme.dk

Ansøgningsfrist er 19. november 2021.

For at komme i betragtning skal du have et CVR-nummer, og så skal du have en konkret idé, som kan skabe vækst i din virksomhed og nye oplevelser til turisterne.

Idéerne udvælges efter følgende:

  • Størst forretningsmæssigt potentiale
  • Et sprintforløb kan accelerere, at idéen bliver realiseret
  • Idéen bidrager til at forløse generiske potentialer i dansk turisme efter covid-19
  • Idéens potentiale har perspektiver til andre virksomheder, der vil kunne hente inspiration i løsningen

I alt syv virksomheder tilbydes deltagelse i forløbet.

Vil du vide mere?