FUTURE CAMP

FUTURE CAMP – RETHINKING OUTDOOR CAPACITY

FUTURE CAMP vil udvikle og teste nye koncepter, der kan bidrage til at gentænke campingproduktet. Fokus er på at arbejde med styrke og imødekomme fremtidens efterspørgsel fra nye målgruppe.

FUTURE CAMP – RETHINKING OUTDOOR CAPACITY er et lille projekt med store ambitioner og en stor lyst til at gentænke, hvad camping kan være.

I projektet arbejdes der via en række indsatser med, hvordan klassisk camping kan transformeres til at imødekomme fremtidens efterspørgsel – ved at gentænke camping som moderne overnatningsform. Udgangspunktet i FUTURE CAMP er naturen, outdoor-aktiviteter, bæredygtighed samt andre stærke trends inden for livsstil og design.

FUTURE CAMP består af en række workshops for campingerhvervet, udvikling af nye koncepter, test af udvalgte koncepter samt oplæg til hvordan fremtidens camping skal sælges til fremtidens gæster.

FUTURE CAMP har en økonomisk ramme på 1,0 mio. kr. og gennemføres i perioden 1. august 2019 – 31. december 2020.

 

Projektets partnere er:

  • Dansk Kyst- og Naturturisme (projektejer)
  • Camping Outdoor Danmark

 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Mette Greisen Damsgaard
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

mgd@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 30 49 33 49