FUTURE CAMP

FUTURE CAMP – RETHINKING OUTDOOR CAPACITY

Foto: Amigos Surf Project

FUTURE CAMP vil udvikle og teste nye koncepter, der kan bidrage til at gentænke campingproduktet. Fokus er på at arbejde med styrke og imødekomme fremtidens efterspørgsel fra nye målgrupper.

FUTURE CAMP – RETHINKING OUTDOOR CAPACITY er et lille projekt med store ambitioner og en stor lyst til at gentænke, hvad camping kan være.

I projektet arbejdes der via en række indsatser med, hvordan klassisk camping kan transformeres til at imødekomme fremtidens efterspørgsel – ved at gentænke camping som moderne overnatningsform. Udgangspunktet i FUTURE CAMP er naturen, outdoor-aktiviteter, bæredygtighed samt andre stærke trends inden for livsstil og design.

FUTURE CAMP består af en række workshops for campingerhvervet, udvikling af nye koncepter, test af udvalgte koncepter samt oplæg til hvordan fremtidens camping skal sælges til fremtidens gæster. 

FUTURE CAMP har en økonomisk ramme på 1,0 mio. kr. og gennemføres i perioden 1. august 2019 – 31. december 2020.
 

Katalog og videoer til inspiration
Der er i projektet udgivet et inspirationskatalog, der henvender sig til campingpladser og andre, der arbejder med outdoor overnatning til fremtidens gæster. Her præsenteres bl.a. de koncepter, der er udviklet i projektet, og testen af de udviklede prototyper præsenteres. Dertil er der også anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med kommunikation og distribution til nye målgrupper og platforme. 

Dertil er der også udarbejdet korte inspirationsvideoer med de udviklede prototyper, som kan ses her

 

Projektets partnere er:

  • Dansk Kyst- og Naturturisme (projektejer)
  • Camping Outdoor Danmark

 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk