CAMP NOW

Markedføringskampagner - CAMP NOW

Foto: Laban Stories

Der er i regi af CAMP NOW blandt andet udviklet en ny kernefortælling om bæredygtig outdoor-camping, som danner grundlag for en omfattende markedsføringskampagne målrettet prioriterede målgrupper i Tyskland og Holland. 

VisitDenmark står bag markedsføringskampagnen i Tyskland og Holland, der har kørt på begge markeder i sommeren 2021 (opstart timet med de gradvise grænseåbninger som følge af corona). Kampagnen tager afsæt i et målgruppe-studie med det formål at skabe kendskab til Danmark som en attraktiv og bæredygtig campingdestination samt inspirere til at booke en campingferie i Danmark. 

Kampagnen har favnet både de campinggæster, der foretrækker henholdsvis aktivitet og fordybelse i naturen, men har også henvendt sig også nye grupper af campingturister, der har outdoor og bæredygtighed i fokus. Dette via en stærk online tilstedeværelse tilpasset de prioriterede målgrupper med brug af både bannere, video og sociale medier med mere. Der er også udviklet målrettede kampagnesider i både Tyskland og Holland med fokus på at positionere campingferie i Danmark over for de valgte målgrupper.

Der er dertil også produceret video-content i kampagnen. Her ses eksempel på tysk video, der har primært fokus på parferie:

Nedenfor finder du desuden også eksempel på video til det hollandske marked. Denne rettet mod børnefamilier:

Her kan du se den generelle video-præsentation af CAMP NOW projektet: 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk