Destination Trekantsområdet

NorReg

Foto: Destination Trekantomraadet. Foto: Frame & Work

Et fælles nordisk samarbejde om regenerativ turisme

Destination Trekantområdet og Dansk Kyst- og Naturturisme er i fællesskab dansk projektpartner i det nordiske projekt ’Nordic Regenrative Tourism – NorReg’, der har til formål at undersøge fænomenet ’Regenerativ Turisme’.

Målet er at bidrage til at skabe ny viden om emnet, som kan bruges af turismevirksomheder i de nordiske lande i virksomhedernes eget, videre bæredygtighedsarbejde. Projektet er et fælles nordisk samarbejde under Nordisk Ministerråd. 

Projektet har fokus på at undersøge, hvordan turismen påvirker både omkringliggende natur og lokale samfund. Her sigtes mod at udvikle nye, konkrete værktøjer til små og mikro-størrelses virksomheder, der ønsker ny viden til at berige eget arbejde med bæredygtighed eller til regenerering af en destination. 

Målgruppen er virksomheder inden for turisme, hospitality eller natur-/kulturoplever. 
Projektet er et fælles nordisk samarbejde med deltagelse af alle nordiske lande (ekskl. Finland og Grønland).

I NorReg deltager både nationale og regionale destinationsselskaber, turismeklynger samt akademiske partnere, som alle bidrager med respektive perspektiver på monitoreringen af turismens påvirkning på både natur, samfund og kulturelle ressourcer. 

Billede fra projektet Norreg

Foto:NorReg

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder for en eksekvering af vores handlingsplan FREMSYN UDSYN HENSYN, hvor vi arbejder for skabe konkurrencedygtighed, innovativ udvikling og bæredygtig vækst i kyst- og naturturismen i Danmark.

Det er også baggrunden for vores deltagelse i NorReg – et ønske om at belyse og få erfaringer med emnet ’Regenerativ Turisme’ til brug for både virksomheder, destinationsselskaber og øvrige partnere, der også arbejder for en balanceret udvikling og fornyelse af kyst- og naturturismen i Danmark.

 Projektet blev opstartet i 2022 og løber til medio 2024.

Du kan læse mere om NorReg her.
 

Peter Møller Laursen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

pml@kystognaturturisme.dk