Dansk Kyst- og Naturturisme
Blaabjerg_Vestkysten

Rentable forretningsmodeller for aktiv naturturisme

12/2/2016

Rapporten kigger nærmere på forretningsmodeller blandt en række succesfulde erhvervsaktører inden for aktiv naturturisme i Danmark. 

Rapporten kigger nærmere på forretningsmodeller blandt en række succesfulde erhvervsaktører inden for aktiv naturturisme i Danmark.

Undersøgelsen indkredser nogle af de årsager, som erhvervsaktørerne fremhæver som væsentlige for deres succes og forsøger at tegne et billede af deres forretningsmodel og dens tilblivelse. 

 

Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

cju@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 22 73 49 34