Rapport_Rentable forretningsmodeller for aktiv naturturisme

Rentable forretningsmodeller for aktiv naturturisme

12/2/2016
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Rapporten kigger nærmere på forretningsmodeller blandt en række succesfulde erhvervsaktører inden for aktiv naturturisme i Danmark. 

Rapporten kigger nærmere på forretningsmodeller blandt en række succesfulde erhvervsaktører inden for aktiv naturturisme i Danmark.

Undersøgelsen indkredser nogle af de årsager, som erhvervsaktørerne fremhæver som væsentlige for deres succes og forsøger at tegne et billede af deres forretningsmodel og dens tilblivelse.