Dansk Kyst- og Naturturisme
Airbus340-300

Vestdanmark Connected

Med Vestdanmark Connected vil Dansk Kyst- og Naturturisme tiltrække nye flyruter med inbound turismepotentiale og betydning for erhvervslivet – til de vestdanske lufthavne.