Airbus340-300

Vestdanmark Connected

Foto: SAS

Med Vestdanmark Connected vil Dansk Kyst- og Naturturisme tiltrække nye flyruter med inbound turismepotentiale og betydning for erhvervslivet – til de vestdanske lufthavne.

Flyforbindelser til nye markeder er afgørende for Danmarks position i den internationale konkurrence om at tiltrække turister, kongresser og begivenheder.

Derudover er international tilgængelighed afgørende for lokaliseringen af internationale virksomheder og talenter, investeringsstrømme samt for danske virksomheders internationale vækstmuligheder.

Med indsatsen Vestdanmark Connected vil Dansk Kyst- og Naturturisme arbejde strategisk med ruteudvikling omkring og i tæt samarbejde med Vestdanmarks lufthavne. Det vil vi gøre ved målrettet at markedsføre destinationerne i samarbejde med flyselskaberne på de relevante markeder.

Målet er at etablere minimum seks flyruter i perioden 2019-2022. 

 

Vestdanmark Re-Connected

COVID-19 har ramt luftfarten hårdt, hvorfor der fra politisk side er afsat midler til en midlertidig programtilføjelse til Vestdanmark Connected under navnet 'Vestdanmark Re-Connected'.

Denne omfatter genstart og fastholdelse af samfundsøkonomisk centrale rutedestinationer for at sikre de bedste betingelser for den regionale udenrigstrafik i Vestdanmark post COVID-19. Dertil skal programmet medvirke til at øge aktiviteten i luftfartsbranchen for herved at bidrage til at understøtte luftfartsrelaterede virksomheder i Danmark.  

Programmet består af to særskilte indsatser: 

1. Et genstarts-program program til destinationsmarkedsføring og genstart af udenrigsruter

2. En national markedsføringskampagne (i samarbejde med Wonderful Copenhagen og destinationsselskaber)

Denne midlertidige programdel løber i perioden 1. oktober 2020 - 30. juni 2021

Birthe Jørgensen
Vil du vide mere?

Sekretariatschef

bjo@kystognaturturisme.dk