Indsatser_Vestdanmark Connected

Vestdanmark Connected

Foto: SAS

Med Vestdanmark Connected vil Dansk Kyst- og Naturturisme tiltrække nye flyruter med inbound turismepotentiale og betydning for erhvervslivet – til de vestdanske lufthavne.

Flyforbindelser til nye markeder er afgørende for Danmarks position i den internationale konkurrence om at tiltrække turister, kongresser og begivenheder.

Derudover er international tilgængelighed afgørende for lokaliseringen af internationale virksomheder og talenter, investeringsstrømme samt for danske virksomheders internationale vækstmuligheder.

Med indsatsen Vestdanmark Connected vil Dansk Kyst- og Naturturisme arbejde strategisk med ruteudvikling omkring og i tæt samarbejde med Vestdanmarks lufthavne. Det vil vi gøre ved målrettet at markedsføre destinationerne i samarbejde med flyselskaberne på de relevante markeder.

Markedsføringen har sit stærke afsæt i danske kernebudskaber og gennemføres i tråd med den markedsføring, som de involverede turistorganisationer udfører. Målet er at etablere minimum seks flyruter i perioden 2019-2022.