Badehytter ved Tisvildeleje Strand

Vidensopbygning

Foto: Daniel Overbeck

Dansk Kyst- og Naturturisme gennemfører løbende analyser, der kan underbygge arbejdet med at udvikle og skabe bæredygtig vækst i kyst- og naturturismen.

Som en kontinuerlig indsats, der går på tværs af alle indsatsområder, arbejder Dansk Kyst- og Naturturisme for at sikre det rette vidensgrundlag til destinationsudvikling, markedsudvikling og virksomhedsinnovation. Derfor gennemfører vi løbende markedsanalyser, potentialeanalyser, feasibility-studier og andre analyser, der kan underbygge arbejdet.

Færdige analyser og håndbøger kan findes i vores Vidensbank.

Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk