Dansk Kyst- og Naturturisme
Medarbejderfoto_placeholder

Bitten Nielsen

Administrativ og økonomisk projektcontroller
Administration
Projektadministration
Projektøkonomi og regnskab

.