Amigos Surf Project

0,5 mio. kr. til udvikling af fremtidens campingplads

3.7.2019
Foto: Amigos Surf Project

Dansk Kyst- og Naturturisme har netop modtaget Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses tilsagn om 0,5 mio. kr. til udvikling af fremtidens campingplads. Projektet, der har en samlet budgetramme på 1 mio. kr., vil udvikle stærke koncepter til nye målgrupper med afsæt i friluftsliv og luksus.

Nutidens og ikke mindst fremtidens efterspørgsel på campingferie er under hastig forandring. Efterspørgslen efter den traditionelle campingferie er nedadgående, og tendenserne går mod mere luksus og unikke, naturbårne ferieoplevelser.

Med projektet ’FUTURE CAMP – Rethinking outdoor capacity’ vil Dansk Kyst- og Naturturisme gennem en række konkrete aktiviteter motivere og støtte campingerhvervet i at transformere en del af det eksisterende campingprodukt til at kunne tiltrække fremtidens målgrupper.

Projektet har netop modtaget Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses tilsagn om 0,5 mio. kr., og med et samlet budget på 1 mio. kr. kan projektet nu blive en realitet.

”Vi ser to centrale udviklingsveje for campingpladserne. Den ene handler om at imødekomme en bred efterspørgsel i markedet og udvikle mere feriehus- eller hotellignende overnatningskapacitet, fx i form af flere og større hytter. Den anden er udvikling af nye koncepter, der med direkte afsæt i stærke livsstilstrends og innovative løsninger kan skabe et helt nyt produkt, der kan skabe hype og tiltrække nye målgrupper. Vi arbejder allerede med førstnævnte, bl.a. via projektet ’Feriehus i nye rammer’, så det er på sidstnævnte område, vi vil arbejde med FUTURE CAMP,” fortæller Mette Greisen Damsgaard, projekttovholder og specialkonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

FUTURE CAMP vil kombinere friluftsliv og luksus, og matche målgruppernes øvrige præferencer ift. aktiviteter, fødevarer eller livsstile. Målet er ikke at udvikle et stort antal enheder for hvert koncept, men i stedet udvikle unikke overnatningstilbud, der i kraft af deres attraktivitet på sigt kan have en positiv afsmittende effekt på hele campingbranchen.

Overnatningsenhederne skal udvikles inden for rammerne af campingreglementet, og der vil ikke være samme investeringsbehov som ved omdannelse af campingpladsen til resort. Brancheforeningen for hele camping- og fritidsbranchen, OCFF, er partner i projektet og medfinansierer med 50.000 kr.

”Vi er meget positive over for projektet, fordi det netop griber fat i nogle af campingerhvervets centrale udfordringer ift. produktfornyelse, innovationskraft og tiltrækning af nye målgrupper. Vi tror, der ligger et stort potentiale i at koble overnatningsformen fra camping med trends fra outdoor,” siger Jens Brendstrup direktør i OCFF.

Projektet har opstart i august 2019 og afsluttes i december 2020. Øvrige projektdeltagere vil være destinationsselskaber, kommuner, campingpladser og andre relevante aktører.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk