Digital Ledelseskultur

Aarhus sætter fokus på digital forretningsudvikling i turismen

27.1.2021
Foto: C. Montgomery, Unsplash

Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitAarhus er gået sammen om et skræddersyet forløb om digital forretningsudvikling med særligt fokus på nye digitale strategier og brugen af data. Forløbet er en del af projektet Digital Ledelseskultur, og første seminar i Aarhus er netop afholdt.

At arbejde med digitalisering og anvendelsen af data er i dag helt afgørende for mange virksomheders konkurrenceevne, også i turismen, hvor nye gæsteprofiler og ny teknologi stiller nye krav til ferieoplevelsen.

Derfor er Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitAarhus gået sammen om et skræddersyet forløb til turisterhvervet i Aarhus om digital forretningsudvikling, hvor i alt 38 personer fra 13 turismevirksomheder deltager. Forløbet er en del af det ambitiøse efteruddannelsesprojekt ”Digital Ledelseskultur” og strækker sig over de kommende 10 måneder.

Ambitionen er både at styrke deltagernes digitale kompetencer og give inspiration til nye forretningsmodeller, der kan bruges til at videreudvikle den eksisterende forretning. For nogle af virksomhederne handler det om at arbejde med selve kunderejsen før, under og efter besøg, mens det for andre handler om at finde den rette løsning, der kan skabe synergi mellem eksisterende systemer, fx deres booking, gæstekommunikation og økonomisystem.

Undervejs i forløbet veksles mellem 1:1-sparring med programmets konsulenter, tema- og netværksmøder og seminarer sammen med forløbets andre deltagende virksomheder. Inden opstarten har Dansk Kyst- og Naturturisme holdt møder med hver enkelt deltagende virksomhed for at kortlægge virksomhedens digitale modenhed. Her fastlægges de konkrete indsatser, som virksomheden ønsker at arbejde med i forløbet. Alice Bank Danielsen, innovationskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme, fortæller:

”Vekselvirkningen mellem undervisning og arbejdet med egne udfordringer er et helt centralt element i forløbet. Ud fra vores opstartssamtaler møder hver virksomhed op med 3-4 helt konkrete opgaver, som de ønsker at arbejde med de næste 10 måneder – både på kursusdagene, men bestemt også hjemme i virksomheden. På den måde sikrer vi, at den nye viden kommer ud og bliver afprøvet, og vi følger op med 1:1-sparring efter hvert modul, så deltagerne hele tiden har mulighed for at få sparring og inspiration til den aktuelle virkelighed, de sidder i derhjemme.”

Digital Ledelseskultur havde opstart i 2018 under EU's Socialfond, og projektet er målrettet SMV-virksomheder på tværs af brancher. Dansk Kyst- og Naturturisme har været partner siden 2019 for netop at sikre turisterhvervets deltagelse i projektet og kører, foruden holdet i Aarhus, også et forløb på Bornholm. Dertil arbejder Dansk Kyst- og Naturturisme også på at opstarte forløb i Billund, Fjordlandet, Himmerland, Limfjorden og Kystlandet.

Du kan læse mere om forløbet i Digital Ledelseskultur her

Alice Bank Danielsen
Vil du vide mere?

Programchef

abd@kystognaturturisme.dk