Togtur ved Skanderborg

Bæredygtig transport mellem storby-, kyst- og naturoplevelser testes

23.6.2021
Foto: Ruslan Merzlyakov

Det er ofte besværligt for turister at rejse ud af byen efter oplevelser, hvis de ikke har en bil til rådighed. Hen over sommeren 2021 testes bæredygtige transportløsninger til at bringe turister fra København ud til oplevelser på Sjælland og øerne. Erfaringerne skal senere udbredes.

Ofte benytter turister bilen, når de skal rundt i kystlandskabet. Det giver køer og trafikproblemer – og er ikke bæredygtigt. Derudover undlader mange internationale turister i København at søge til de mindre kendte oplevelser på Sjælland og øerne til trods for korte afstande og relativt god tilgængelighed. Undersøgelser viser, at en stor del af årsagen til den manglende brug af eksempelvis offentlig transport er 'last mile-udfordringer', altså at det er besværligt at komme den sidste vej videre fra togstationen ud til de naturområder eller museer, man vil besøge.

I projektet ’Bæredygtig mobilitet’ udvikles og testes løsninger, som skal inspirere nationale såvel som internationale turister til at tage fra København til oplevelser på Sjælland og øerne ved brug af bæredygtig transport. I løbet af sommeren 2021 skal en shuttlebus, en last mile-vandrerute, lejecykler på stationer og dertilhørende ruteforslag, gøre det nemmere for turister og andre besøgende at nå ud til eksempelvis Sagnlandet Lejre, Herslev Bryghus, Gavnø Slot, Kikhavn og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

En del af formålet med projektet er desuden at bidrage til en genopbygning af turismen efter coronakrisen, hvor bæredygtighed er en bærende søjle.

”Under corona har vores rejsepræferencer og -muligheder ændret sig markant, og behovet for plads og åbne vidder er blandt andet blevet større. Det har været en god anledning til at teste, hvad der skal til for at få turister til at besøge attraktioner uden for København uden at sætte sig ind i bilen. Projektet har derfor også til formål at gøre opmærksom på andre og mindre kendte oplevelser, som man sagtens kan få på en dagstur uden bil, hvis transporten hele vejen fra A til Z ellers er nem og overskuelig,” siger Claudia Rota Andersen, projektchef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland, Visit Fjordlandet og Visit Sydsjælland-Møn. Projektet resulterer i anbefalinger til, hvordan andre destinationer og øvrige aktører kan teste og udvikle bæredygtige mobilitetsløsninger.

Oplevelser og fleksibilitet i højsædet

I løbet af foråret 2021 har der været gennemført en række forundersøgelser og minitests, hvor ruteforslag og oplevelsesprodukter er blevet testet blandt københavnere uden bil. Efterspørgslen på de udviklede ruter blev blandt andet undersøgt via en voxpop i Fælledparken i København med tilfældigt forbipasserende, og gennem dybdegående interviews gav potentielle rejsende deres feedback på de udviklede rejsemål og ruteforslag. Herefter blev ruterne tilpasset og skal nu testes i praksis og af rekrutterede testpersoner.

”Noget af det, som vi via forundersøgelserne er blevet klogere på er, at selve aktiviteten skal være i centrum i formidlingen af oplevelserne frem for fakta om det givne sted. Dernæst er det vigtigt at skabe plads til frihed og fleksibilitet i transportformen, så du kan afbryde en given rute, når du selv ønsker det,” fortæller Signe Gjelstrup Mouridsen, Senior Manager i Research & Business Development hos Wonderful Copenhagen.

Forsøgsperiode hen over sommeren

Turisternes og de deltagende erhvervsaktørers modtagelse af de udviklede mobilitetsløsninger bliver i løbet af sommeren overvåget minutiøst gennem blandt andet livetests, spørgeskemaundersøgelser og optælling af brugere. Det skal give destinationerne grundlag for at justere løsningerne undervejs. Samtidig giver målingerne cykeludlejere, museer og andre aktører en tryghed for, at mobilitetsløsningen også resulterer i flere gæster. Til efteråret samles såvel projektets som andre destinationers erfaringer i et inspirationskatalog, som deler viden og inspirerer til, hvordan man på destinationen kan etablere et godt samarbejde om drift af holdbare lastmileløsninger:

”Last mile-problemstillingen er ikke ny, og der er masser af destinationer, der allerede i dag arbejder med shuttlebusser, cykeludlejning og ruteforslag for at styrke mobiliteten for turisterne. Det nye i dette projekt er, at vi tester intensivt og udvikler et omfattende vidensgrundlag for, hvordan den enkelte lastmile-løsning kan skrues sammen, for det er tit detaljer, der er afgørende for, om det bliver en succes,” tilføjer Claudia Rota Andersen.

Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Programchef

cra@kystognaturturisme.dk