Green Solution House på Bornholm

Nyt samarbejde skal fremme etablering af nye bæredygtige overnatningsmuligheder

13.7.2021
Foto: Green Solution House

Et nyt, innovativt samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme og Green Building Council Denmark skal sætte skub i en bæredygtig omstilling af overnatningssektoren i kyst- og naturturismen allerede i etableringsfasen.

Danske og udenlandske turister har i stigende grad forventninger til bæredygtighed som en integreret del af ferieoplevelsen. Selvom bæredygtighed endnu ikke betragtes som et selvstændigt rejsemotiv, inkluderer et stigende antal turister, ifølge Dansk Kyst- og Naturturismes seneste bæredygtighedsrapport, miljøhensyn i deres overvejelser omkring rejser.

Det gør sig i særlig grad gældende inden for hotelsektoren, hvor omkring 70 procent af alle internationale gæster er mere tilbøjelige til at vælge et hotel, hvis det er miljøvenligt - uanset om de søgte efter et bæredygtigt ophold eller ej. Men kyst- og naturturismen halter bagefter, når det kommer til bæredygtig omstilling af overnatningssektoren – eksempelvis er udbredelsen af Green Key-certificerede hoteller ifølge VisitDenmark langt større i landets største byer og Trekantområdet, og der er ligeledes et stort potentiale i forhold til bæredygtighed i nye investeringer.

"Nye investeringer i markedsrelevant kapacitet er afgørende for at opretholde et attraktivt turismeprodukt i disse år, hvor turisternes krav til bæredygtighed er i vækst. Vi har allerede skærpet fokus på omdannelse af eksisterende overnatningsformer, men det er også vigtigt, at vi tænker bæredygtigt i arbejdet med investeringsmodning og etableringen af nye overnatningsformer for at skabe en mere miljøvenlig destinationsudvikling," fortæller Jens Hausted, direktør hos Dansk Kyst- og Naturturisme og fortsætter:

"Nye bæredygtige hoteller og resorts i kyst- og naturturismen kan således være med til at drive udviklingen og bidrage væsentligt til øget kendskab, flere overnatninger og øget omsætning samt imødekomme fremtidens grønne efterspørgsel, bidrage til levende lokalsamfund og synliggøre Danmark som en bæredygtig feriedestination."

Et stort uforløst bæredygtigt potentiale

Behovet for bæredygtig omstilling af overnatningssektoren danner grundlaget for et nyt, innovativt samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme og foreningen Green Building Council Denmark, som skal styrke det nationale arbejde med modning af investeringer og bane vejen for investeringer i bæredygtig overnatningskapacitet i kyst- og naturturismen. Det betyder blandt andet, at bæredygtighed skal indtænkes allerede i bygningsfasen via anerkendte certificeringer. Den filantropiske forening Realdania er videnspartner i projektet.

En række internationale certificeringer for bæredygtigt byggeri af hoteller er efterhånden ved at finde sit fodfæste i Skandinavien, hvor en af de mest anerkendte er DGNB-systemet, som i Danmark administreres af Green Building Council Denmark. Men siden systemet blev introduceret i Danmark i 2012, har kun fem hotelprojekter integreret bæredygtighedsprincipperne, og der er således fortsat et stort uforløst potentiale – særligt i kyst- og naturturismen.

"Hos Green Building Council Denmark er vi meget begejstrede for det nystiftede samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, og vi ser frem til – i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme – at introducere og indarbejde DGNB-tankegangen i kommende turismeprojekter," siger Mette Qvist, der er CEO hos Green Building Council Denmark og fortsætter:

"Vi ved, at områderne, som Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder med, blandt andet rummer store naturværdier og unikke stedbundne kvaliteter, der skal værnes om. Vi glæder os til at bringe DGNB-tankegangen i spil for at sikre disse og samtidig gøre projekterne både mere attraktive for investorer og gavnlige for lokalsamfundenes udvikling. Kernen i DGNB er den dokumenterbare bæredygtighed, og dette kan styrke dialogen med netop investorer og lokale interessenter i de mange forskelligartede projekter, som Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder med."                    

Som en del af samarbejdet er der taget hul på et Green Invest-projekt, hvor der løbende opbygges viden og udvikles konkrete værktøjer, der skal være med til at gøde jorden for nye investeringer i en mere bæredygtig retning hos relevante aktører – fx bygherrer. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og der vil blandt andet blive udarbejdet et inspirationskatalog og en guide til certificeringer, der nytænker den eksisterende manual for DGNB-certificering af hotelbyggeri.

Projektet omfatter desuden en såkaldt feasibility-analyse, der indtænker det bæredygtige lag, og slutteligt vil værktøjerne blive afprøvet i en række pilotprojekter.

Projektet løber de næste to år.

Fakta om Green Invest - Sustainable building in Coastal and Nature Tourism

  • Dansk Kyst- og Naturturisme er projektejere med Green Building Council Denmark som projektpartner. Foreningen Realdania er videnspartner.
  • Dansk Industri, Dansk Erhverv og Horesta er interessepartnere
  • Green Invest er støttet med 632.000 fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
  • Green Invest har til formål at styrke det nationale arbejde med modning af investeringer i bæredygtig overnatningskapacitet
  • Green Invest løber fra april 2021 og to år frem 
Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk