Surf i Hvide Sande

Danmark skal være en af Europas førende outdoor-destinationer

25.11.2019
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

En ny handleplan skal skabe grundlaget for, at Danmark kan udvikle sig til et af Europas bedste rejsemål for outdoor-turisme. Det skal blandt andet ske gennem udvikling af udvalgte outdoor-tilbud, en sammenhængende infrastruktur og et varieret udbud af kommercielle naturoplevelser.

Med en styrkeposition som cykelland og gode muligheder for blandt andet vandring, lystfiskeri og vandsport rummer Danmark et stort potentiale som rejsemål for outdoor-turister. Flere steder i Danmark er der foretaget markante investeringer i udvikling af oplevelsesrig natur og gode friluftstilbud de seneste år, og nu er tiden kommet til at omdanne områderne til attraktive ferietilbud, der kan skabe bæredygtig vækst og arbejdspladser i dansk turisme.

Derfor har Dansk Kyst- og Naturturisme i dialog med repræsentanter fra blandt andet Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen og Danske Destinationer udarbejdet en handleplan, der har til formål at skabe rammer, retningslinjer og modeller for udvikling af en forretningsorienteret outdoor-turisme. Handleplanen skal sikre de bedste betingelser for, at Danmark kan udvikle sig til et af Europas bedste rejsemål for outdoor-oplevelser.

"Turisme er vigtig for Danmark og er med til at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet. Ikke mindst i landdistrikterne og i det vidunderlige Vandkantsdanmark, hvor turisterne gerne vil ud og opleve den danske natur, og hvor flere grønne oplevelser til turisterne kan være med til at gøre Danmark til en mere bæredygtig turistdestination. Handleplanen for outdoor-turismen er på den måde et vigtigt element i den videre udvikling af en konkurrencedygtig kyst- og naturturisme i Danmark," lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup, der i dag fik overrakt handleplanen af Dansk Kyst- og Naturturisme.

Fem konkrete anbefalinger

Handleplanen har til formål at fremme en fælles bæredygtig retning, i økonomisk såvel som ressourcemæssig forstand, for udvikling af outdoor-turismen. Planen indeholder derfor fem centrale anbefalinger, som kan bidrage til at indfri det store potentiale.

Anbefalingerne drejer sig dels om at prioritere udvikling af destinationer og styrke rammerne for stærke outdoor-tilbud i udvalgte naturområder, dels om at opbygge en sammenhængende infrastruktur og dels om at skabe et varieret udbud af rentable oplevelser blandt andet gennem etablering af kommercielle erhvervsklynger.

I handleplanen fremgår det desuden, at der er behov for et større vidensgrundlag for at sikre en bæredygtig udvikling, som også på længere sigt er til gavn for både gæster, erhverv og lokalsamfund.

"Kyst- og naturturismen i Danmark rummer flere destinationer med potentiale til at udvikle et internationalt, konkurrencedygtigt tilbud af outdoor-oplevelser. Derfor skal vi turde prioritere steder, som har de rette ambitioner og grundlag for at opbygge attraktive aktivitetsmuligheder og kommerciel service i de områder, hvor gæsterne i forvejen opholder sig," forklarer bestyrelsesformand i Dansk Kyst- og Naturturisme, Kjeld Zacho Jørgensen, og uddyber:

"Dertil kommer et behov for at udvikle en sammenhængende infrastruktur med fokus på hensigtsmæssig drift, så vi kan bevare den høje kvalitet, som vi også fremadrettet vil være kendte for, og give endnu flere gæster adgang til gode oplevelser i naturen. Handleplanen indeholder desuden en række forslag til tiltag, der skal bidrage til udmøntningen af de enkelte anbefalinger."

Handleplanen for outdoor-turismen i Danmark blev præsenteret ved et officielt arrangement mandag den 25. november 2019 ved Slettestrand Feriecenter i Fjerritslev. Her præsenterede bestyrelsesformand i Dansk Kyst- og Naturturisme Kjeld Zacho Jørgensen og direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme Jens Hausted handleplanen for dagens fremmødte, som erhvervsminister Simon Kollerup kvitterede for.

Fakta om Handleplan for outdoor-turismen i Danmark 2020-2022

Handleplanen er udarbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme i dialog med Erhvervsministeriet, Miljø- og fødevareministeriet, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Vejdirektoratet, Danske Destinationer, Dansk Turismefremme, Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker og en række private erhvervsaktører.

Handleplanen indeholder fem centrale anbefalinger:

  1. Prioritér udvikling af stærke outdoor-destinationer
  2. Styrk rammerne for outdoor-tilbud i udvalgte naturområder
  3. Opbyg sammenhængende infrastruktur
  4. Tænk kommercielt og skab rentable forretninger
  5. Tilvejebring systematiseret data til vidensbaseret produktudvikling  
Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

cju@kystognaturturisme.dk