Efterår på Henne Strand

Dansk Kyst- og Naturturisme udnævner ny udviklingsdirektør

4.10.2023
Foto: Thomas Høyrup Christensen

Jacob R. Kirkegaard Larsen er per 1. oktober 2023 udnævnt til udviklingsdirektør hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Jacob har været ansat hos Dansk Kyst- og Naturturisme siden 2015, hvor han blandt andet har været souschef for Strategi og Udvikling og senest Destinationsudviklingschef. I den nye stilling som udviklingsdirektør skal han i tæt samarbejde med adm. direktør, Jens Hausted, arbejde med udviklingen af organisationens langsigtede mål og retning, herunder udformning af strategier og handlingsplaner.

Som et nationalt udviklingsselskab stiller Dansk Kyst- og Naturturisme specialiserede kompetencer og viden til rådighed med henblik på at styrke turismeerhvervet i Danmark. I den forbindelse får Jacob som udviklingsdirektør overordnet ansvar for prioritering og gennemførsel af selskabets udviklingsaktiviteter.

Jacob R. Kirkegaard Larsen

Foto:Dansk Kyst- og Naturturisme

Jens Hausted
Vil du vide mere?

Direktør/CEO

jha@kystognaturturisme.dk