Klitmøller

Deltag på Startup-acceleratoren i turismen i foråret 2024

6.12.2023
Foto: Mette Johnsen

Grib chancen for at accelerere din vækst i foråret 2024. Søg ind på vores næste accelerationsforløb. Fristen er 11. januar 2024

Vi søger lige nu iværksættere til vores næste Accelerator forløb i Hub for Innovation in Tourism. I løbet af forløbets fire måneder får du bl.a. testet dit product-market fit og udvidet din indsigt i markedet. Dertil tilknyttes du en individuel rådgiver med ekspertise inden for forretningsudvikling. 

Hvorfor turisme?

Turismen er landets 4. største eksporterhverv og et kæmpe potentiale for nye digitale og bæredygtige løsninger. Måske har du allerede en løsning i en anden branche, som har et vækstpotentiale i turismen. Det kan fx være inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme eller erhvervs- og mødeturisme.

Få en individuel rådgiver

I starten af accelerationsforløbet tilknyttes du en rådgiver med ekspertise inden for forretningsudvikling. Er du på et tidligt stadie, kan din forretningsudvikler fx hjælpe dig med din beachhead-strategi eller andre værktøjer fra lean-startup-metoden. Hvis du er længere, kan det handle om go-to-market-strategi, product-market-fit eller skalering internationalt. 

Få indsigt i markedet

Gennem Masterclasses får du aktuelle og relevante indsigter i turismen fx markedstendenser og værdikæde.

Få udvidet dit netværk

Du får en bedre kontaktflade ind i det danske turismemarked. Og du får dybere indsigt og netværk ind i Danmarks fjerde største eksporterhverv, turismen. Det sker gennem community-events hvor du fx møder virksomheder fra branchen, destinationsselskaber og andre turisme-startups.

Sådan ser Accelerator forløbet ud:

Pre-accelerator bootcamp
Efter den skriftlige ansøgning inviteres en udvalgt gruppe af startups til en todages pre-accelerator d. 29. og 30. januar 2024 i København. På pre-acceleratoren vurderer teamet bag Hub for Innovation Tourism hvilke startups, der udvælges til det endelige accelerationsforløb på fire måneder fra februar til maj 2024.

4 måneders accelerationsforløb
Accelerationsforløbet er et individuelt forløb med udgangspunkt i dine behov og udfordringer. Det består i:

  • 3 individuelle rådgivningsmøder med fokus på kompetence- og forretningsudvikling
  • Individuel sparring fra en konsulent, som bliver matchet til dine behov fra starten af og sparring med konsulenter med branchekendskab og netværk inden for turisme
  • Masterclasses f.eks. med fokus på prissætning eller indsigt i turismen
  • Mulighed for deltagelse på events og konferencer fx ITB Berlin.

Tilmeld dig senest 11. januar 2024

For at blive tilbudt en plads på accelerationsforløbet skal din virksomhed gennem to steps.  Læs mere og ansøg her


Om Hub for Innovation in Tourism og Startup Accelerator

Startup Accelerator er et tilbud fra Hub for Innovation in Tourism. Hub for Innovation in Tourism er en national indsats, der styrker iværksætteri og innovation i dansk turisme. Projektet er et partnerskab mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark og Dansk Storbyturisme. Indsatsen er medfinansieret af EU-midler fra Socialfonden Plus og decentrale erhvervsfremmemidler.
 

Heidi K. Dahl Larsen
Vil du vide mere?

Sekretariatschef, Hub for Innovation in Tourism

hda@kystognaturturisme.dk