Søg støtte til omstilling som følge af covid-19

Er din virksomhed berørt af covid-19? Søg op til 1,5 mio. kr. i støtte

10/26/2020

Fra 30. oktober 2020 kan virksomheder, der er særligt hårdt ramt af følgerne fra covid-19, søge tilskud til tilpasning af forretningen, innovation og omstilling. Frist for ansøgninger i første runde er 13. november 2020.

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af covid-19-krisen. Puljen kan søges fra den 30. oktober 2020. Frist for ansøgninger i første runde er 13. november 2020.

Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme- og oplevelsesbranchen.

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet.

Der kan bl.a. søges tilskud til opkvalificering af medarbejdere, køb af nyt udstyr, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Læs mere om støttemuligheder, ansøgningsprocessen og målgruppe på Erhvervshus Hovedstadens hjemmeside.

Deltag i webinarer om Omstillingspuljen

Flere af landets erhvervshuse afholder informationswebinarer om Omstillingspuljen, hvor du kan blive klogere på mulighederne for støtte, ansøgningsprocessen og -kriterierne.

Erhvervshus Midtjylland

Tirsdag den 27. oktober kl. 14.30 - 15.15
Onsdag den 28. oktober kl. 8.15 - 9.00

Erhvervshus Sydjylland

Tirsdag den 27. oktober kl. 9.00 - 9.30

Erhvervshus Nordjylland

Mandag den 2. november 15.00 - 15.45 
Onsdag den 4. november 8.00 - 8.45

De står bag

Omstillingspuljen er finansieret af regeringen og en række af Folketingets partier, som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 100 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.

Erhvervshus Hovedstaden er udpeget som operatør på indsatsen i et bredt samarbejde med resten af landets erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme/Wonderful Copenhagen.

Rasmus Friis
Vil du vide mere?

Innovationschef

rfs@kystognaturturisme.dk

Direkte:+45 93 97 51 17