omstillingspuljen

Er din virksomhed berørt af covid-19? Søg op til 1,5 mio. kr. i støtte

25.1.2021
Foto: Erhvervshus Hovedstaden

Fra 29. januar åbnes der igen op for, at virksomheder, der er særligt hårdt ramt af følgerne fra covid-19, kan søge tilskud til tilpasning af forretningen, innovation og omstilling. Frist for ansøgninger i 2. runde er 19. februar 2021.

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af covid-19-krisen. Puljen kan søges fra den 29. januar 2021. Frist for ansøgninger i 2. runde er 19. februar 2021.

Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme- og oplevelsesbranchen.

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet.

Der kan bl.a. søges tilskud til opkvalificering af medarbejdere, køb af nyt udstyr, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Læs mere om støttemuligheder, ansøgningsprocessen og målgruppe på Erhvervshus Hovedstadens hjemmeside.

Deltag i webinar om Omstillingspuljen

Erhvervshus Hovedstaden afholder et fælles webinar om Omstillingspuljen, hvor du kan få et indblik i mulighederne for at ansøge og krav og kriterier for ansøgninger til puljen.

Det afholdes torsdag d. 28. januar 2021 kl. 9 - 10

Tilmeld dig her

De står bag

Omstillingspuljen er finansieret af regeringen og en række af Folketingets partier, som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 100 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.

Erhvervshus Hovedstaden er udpeget som operatør på indsatsen i et bredt samarbejde med resten af landets erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme/Wonderful Copenhagen.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk