Cykel ved Hvide Sande

Fælles koncept for wayfinding på Vestkysten skal inspirere til nye oplevelser

13.3.2020
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Et team med Le Bureau i spidsen er udvalgt til at færdigudvikle et koncept for wayfinding langs Vestkysten. Målet er at inspirere gæsterne til at bevæge sig til nye steder langs kysten, så gæsternes oplevelse af en samlet Vestkystdestination styrkes.

Wayfinding er mere end vandreruter, byskilte og oversigtskort. En kreativ idé og det helt rigtige koncept kan åbne for nye, stærke oplevelser af et særligt sted som Vestkysten – både ved hjælp af fælles design, fysiske tiltag i landskabet og i byerne samt digitale virkemidler.

Teamet der er udvalgt til at arbejde videre med et samlet koncept for wayfinding på Vestkysten er: Le Bureau (hovedrådgiver), STED, Peter Svarre, Studio Leh, The Central og Johanne Bugge. De har udarbejdet et kreativt forslag i øjenhøjde, der både guider og motiverer til mere bevægelse langs kysten.

”Teamet kommer til at arbejde med wayfinding i tre spor: et vejvisningsspor, et objektspor og et digitalt spor. Hvor vejvisning handler om den konkrete on-site guidning af de besøgende fra sted til sted, skal objektsporet formidle den unikke vestkystoplevelse med udgangspunkt i den fælles brand- og kernefortælling for Vestkysten. Det digitale spor skal støtte op om de to fysiske spor og skal med andre ord ses som et ekstra middel, der kan hjælpe målgrupperne med at orientere sig på Vestkysten,” fortæller Linda Bilberg Nyholm, udviklingskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Det tværfaglige team har til sammen stærke kompetencer inden for blandt andet grafisk design, landskabsdesign, digital kommunikation og oplevelsesøkonomi. Teamet skal nu arbejde videre med at teste og evaluere deres bud på wayfinding – blandt andet ved at opsætte enkelte elementer i udvalgte steder i landskabet og i byerne. Elementerne testes over sommeren, hvorefter teamet kan præsentere et færdigt koncept i slutningen af 2020. Den kommende fase med test, videreudvikling og finpudsning foregår i tæt dialog med Dansk Kyst- og Naturturisme, destinationsselskaberne, Naturstyrelsen, nationalparkerne og kommunerne på Vestkysten.

Formålet med et samlet koncept for wayfinding er at binde kysten sammen, skabe genkendelighed og inspirere besøgende og beboere til at flytte sig både op og ned langs kysten, ind i landskabet og mellem kystbyerne.

I 2018 lancerede de 11 kommuner og tre regioner langs vestkysten – i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania – Udviklingsplan for Vestkysten med seks udviklingsprincipper, der skal gøre Vestkysten til et endnu bedre sted at bo og besøge. En kreativ tilgang til wayfinding kan netop være med til at skabe forbindelse mellem Vestkystens mange kvaliteter, attraktioner og aktører og åbne for nye oplevelser til gavn for både besøgende og beboere.

Emmely Urth Staghøj
Vil du vide mere?

Projektleder

emu@kystognaturturisme.dk