Rømø Havn

Grønt lys til omfattende udviklingsprojekt til 150 mio. kr. på Rømø Havn

29.6.2020
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Tønder byråd har netop godkendt den tyske storinvestor Überseeinsel GmbHs bud på udviklingen af Rømø Havn, der både skal rumme turisme-, service- og helårsboliger. Initiativet Invest in Coastal Tourism in Denmark har bidraget til realiseringen.

Realiseringen af en lang række udviklingsprojekter på Rømø Havn er nu kommet et skridt nærmere. Byrådet i Tønder kommune har netop godkendt et bud fra den tyske storinvestor Überseeinsel GmbH, som blandt andet vil udbygge det knap 1,8 hektar store havneområde med service- og turistboliger samt helårsboliger til almindelig beboelse for et samlet beløb på 150 mio. kr.

"Det er et stort skridt i den rigtige retning for den turist- og erhvervsmæssige udvikling af Rømø som en attraktiv helårsdestination og bosætning af nye borgere i kommunen," siger vicekommunaldirektør i Tønder Kommune Keld I. Hansen og fortsætter:

"Pladsen er strategisk vigtig på grund af den unikke placering på Rømø Havn, der blandt andet skaber gode betingelser for yderligere indtog i bl.a. offshore-branchen og vindindustrien, hvor Überseeinsel GmbH i forvejen er en særdeles aktiv aktør. Samarbejdet kan således skabe stærke synergier i forhold til erhvervsudviklingen på Rømø med stærk sammenhæng til både turist- og boligformål, der kan sikre livlig havneaktivitet på alle tider af året."

Ifølge det tyske ejendomsudviklerfirma Robert C. Spies i Hamburg, der har bistået parterne med rådgivning gennem processen, er det ikke usædvanligt, at tyske investorer retter blikket mod Danmark.

"For investorer, især inden for turistsegmentet, er Danmark et meget stabilt marked med høj grad af dynamisk udvikling og et stort fremtidspotentiale - især på grund af den ændrede fritidsadfærd, hvor mange i højere grad fokuserer på kortere og oplevelsesorienterede ferier. Vi forventer, at tilgængelighed, naturoplevelser, sportslig livsstil og bæredygtighed bliver afgørende parametre for kommende målgrupper," siger Andreas Fuchs, Managing Director of Robert C. Spies Projects & Development, og fremhæver især ét område, hvor det danske potentiale er særligt stort:

"I Danmark er temaorienterede hotelkoncepter og resorts stadig underrepræsenteret, og her ser vi et stort udviklingspotentiale for tyske operatører og investorer."

Überseeinsel GmbH er foruden udviklingsprojektet på Rømø Havn i gang med stort byudviklingsprojekt i Bremen samt øen Borkum.

Stort investeringspotentiale i landets kyster

Investeringspotentialet er stort i den danske kyst og naturturisme, og derfor vækker interessen fra de udenlandske investorer stor begejstring hos Dansk Kyst- og Naturturisme, som arbejder aktivt med investeringsmodning via initiativet Invest in Coastal Tourism in Denmark.

"Det er altafgørende for udviklingen af det danske turismeprodukt, at udenlandske investorer, operatører og developere får øjnene op for de mange investeringsmuligheder, der findes inden for kyst- og naturturismen i Danmark. Det er ofte et resultat af en lang, proaktiv indsats for dels at tiltrække relevante aktører og dels investeringsmodning i forhold til konkrete, kommercielle muligheder som dette udviklingsprojekt på Rømø Havn. Derfor er det altid en ekstra stor fornøjelse, når projekterne udmønter sig i endelige, konkrete og kommunikerbare resultater, som tilfældet i samarbejde med Überseeinsel GmbH, Tønder Kommune, Robert C. Spies og Invest In Coastal Tourism in Denmark," forklarer Claus Hyttel Skrubbeltrang, der er Investment Manager hos Dansk Kyst- og Naturturisme, og fortsætter:

"Generelt oplever vi stor interesse for overnatningsprojekter i turismen i Danmark, især fra tyske operatører, investorer og developere – især på projekter i områderne langs vestkysten i Jylland, hvor størsteparten, flere steder op til 85 procent, af gæsterne i dag er tyske."

Ifølge Keld I. Hansen vil Tønder Kommune fortsætte arbejdet med investeringsmodning i realiseringen af kommende projekter og den videre udvikling af kommunen.

"Udviklingen af Rømø som attraktiv turismedestination er et stærkt fokusområde for os, og vi vil gerne have flere til aktivt at investere i området til gavn for både kvalitet og serviceoplevelsen. I den forbindelse er det afgørende med de rigtige samarbejdspartnere, som kan bidrage med den rette vejledning gennem processen og sikre det helt rigtige match til udviklingen af vores område," slutter Keld I. Hansen.

Byggeriet forventes at gå i gang omkring årsskiftet.

Claus Hyttel Skrubbeltrang
Vil du vide mere?

Investment Manager

chs@kystognaturturisme.dk