Husbåd fra Stern Hausboot

Husbåde kan blive fremtidens feriehus

26.11.2020
Foto: Stern Hausboot

Der er behov for ny markedsrelevant overnatningskapacitet, hvis dansk turisme skal fortsætte vækstrejsen de kommende år. Det får nu den markante forretningsprofil Bernd Muckelschnabel til at øge fokus på det danske marked med produktion og kommerciel udlejning af husbåde.

Den moderne turist efterspørger komfortable og spændende overnatningsmuligheder, gerne med naturen og oplevelserne i centrum. Samtidig er landets feriehuse under pres på grund af manglende kapacitet, og der er således behov for produktfornyelse i form af nye markedsrelevante overnatningsmuligheder, hvis dansk turisme skal fortsætte vækstrejsen de kommende år.

"Vi skal turde tænke nyt for at indfri det potentiale, der aktuelt er i kyst- og naturturismen i Danmark. Det gør vi fx ved at udvikle nye kommercielle overnatningsformer som udlejning af husbåde, så vi sikrer nye, varme senge i en branche, hvor markedsrelevant overnatningskapacitet er en knap ressource. Men det kræver investeringer for at lykkes, og derfor er det afgørende, at vi formår at tiltrække international opmærksomhed på investeringspotentialet," fortæller Claus Hyttel Skrubbeltrang, Investment Manager i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Det har også fået den internationalt anerkendte forretningsmand Bernd Muckenschnabel til at rette blikket mod Danmark. Bernd Muckenschnabel stod i en lang årrække i spidsen for Novasol og gik forrest i udlejningsvirksomhedens europæiske ekspansion, som dengang talte 50.000 huse i 22 lande. Aktuelt er han medejer af Stern Hausboot, som producerer, sælger og udlejer husbåde i Tyskland. Ifølge Bernd Muckenschnabel rummer forretningsområdet et stort potentiale i Danmark.

"Turisterne efterspørger i stigende grad naturnære ferieoplevelser, der samtidig ikke går på kompromis med hverken komfort eller kvalitet, og corona-pandemien har kun forstærket denne tendens yderligere. Det oplever vi blandt andet ved, at feriehusene bliver revet væk, og det er derfor nødvendigt at tænke i nye baner for at udvide markedet gennem nye overnatningsformer. Vi gør det allerede i Tyskland, hvor husbåde efterhånden har etableret sig som overnatningsform, men Danmark halter bagefter," forklarer Bernd Muckenschnabel og fortsætter:

"Danmark er et attraktivt marked for husbåde i den forstand, at man råder over nogle af Europas længste kyststrækninger og samtidig har uudnyttet kapacitet i mange marinaer. Vores vurdering er, at Danmark rummer et potentiale på mellem 1.000 og 1.500 husbåde, hvilket vil åbne op for helt nye muligheder inden for kyst- og naturturismen."

Bernd Muckenschnabel sammenligner husbåd-innovationen med datidens udvikling af moderne poolhuse, som siden har gået sin sejrsgang i hele Europa.

"Der skete en revolution af feriehusmarkedet, da man i Danmark markedsintroducerede poolhus-konceptet. Det skabte kæmpe fremgang og status som foregangsland i hele Europa med en høj koncentration af huse og service, som man ikke oplevede andre steder. Vi står nu overfor en lignende udvikling, som har potentiale til at skabe en tilsvarende effekt samt udvide kapaciteten og dermed også sæsonen," understreger han.

Stern Hausboot leverer tre forskellige modeller af husbåde, som kan ligge i vandet året rundt.

Potentiale på Lolland

Den første husbåd fra Stern Hausboot på dansk søterritorium er placeret i Kragenæs Marina Lystcamp på Lolland, hvor der fra Kystdirektoratet er givet tilladelse til i alt 12 husbåde. Stern Hausboot har desuden etableret en filial i Bandholm på Lolland, hvor den nye type nordiske husbåd nu sættes i produktion.

"Vi ser et kæmpe potentiale i Lolland-Falster, og vi tror på, at området kigger ind i en lys fremtid - særligt i forbindelse med Femern-projektet, som kommer til at åbne op for nogle helt nye muligheder for at tiltrække gæster fra det nordtyske marked. Derfor tager vi nu næste skridt og starter produktion i Danmark, hvilket vi forventer os meget af. Vi er blevet hjulpet godt på vej af de lokale myndigheder og Invest in Coastal Tourism in Denmark/Dansk Kyst og Naturturisme, som gør det yderst attraktivt og let for udenlandske virksomheder som os at investere i området," siger Bernd Muckenschnabel.

Etableringen vækker begejstring hos Business Lolland-Falster og Lolland Kommune, hvor turismen er et centralt indsatsområde.

"Vi har store forventninger til turismeudviklingen på Lolland de kommende år. Derfor glæder det os, at udenlandske investorer kan se potentialet i at investere i vores produkt. Vi ser et stærkt match til netop husbåde på Lolland på grund af vores mange hyggelige havne. Et øget antal husbåde vil bidrage positivt i forhold til vores udbud af attraktive overnatningstilbud og samtidig mindske den uudnyttede kapacitet, som flere havne oplever," fortæller borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen.

Claus Hyttel Skrubbeltrang
Vil du vide mere?

Investment Manager

chs@kystognaturturisme.dk