Hornbæk Strand

Hver fjerde dansker vælger ferie efter miljøvenlige hensyn

28.7.2020
Foto: Tine Uffelmann/VisitNordsjælland

Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark er udkommet med den årlige analyse af danskernes ferieadfærd. Undersøgelsen viser blandt andet, at der fortsat er stor interesse for at holde ferie i Danmark, og at bæredygtighed i stigende grad har indflydelse på danskernes ferievalg.

Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde med VisitDenmark foretaget en undersøgelse af ferieadfærden blandt 1.502 danskere. Ifølge undersøgelsen vurderer hele 24 procent af danskerne, at miljømæssige hensyn vil have indflydelse på valget af ferie i fremtiden. Det svarer til ca. 1,4 mio. danskere.

"Antallet af danskere, der forventer, at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres ferievalg er steget signifikant i forhold til sidste år, hvor andelen lå på 15 procent. Af disse vurderer 75 procent Danmark som et attraktivt rejsemål, og meget tyder på, at denne gruppe af danskerne også er villige til at betale ekstra for oplevelser, hvis merbetalingen bruges til miljømæssige forbedringer", siger kommunikationschef i Dansk Kyst- og Naturturisme, Sisse Wildt.

For de, som vægter bæredygtighed på deres næste ferie, er det særligt bæredygtige parametre som rene destinationer, en passende mængde turister, samt destinationer og overnatningssteder der passer på miljø, ressourceforbrug og natur, som er vigtige for de adspurgte. Det er imidlertid ikke altid, at oplevelsen stemmer helt overens med forventningerne fra feriegæsterne.

"Det er afgørende, at landets turismeaktører formår at imødekomme gæsternes ændrede forventninger om miljø og bæredygtighed på deres ferier. Vi er allerede godt på vej, men der er et stykke vej endnu, når gæsterne blandt andet oplever, at destinationerne ikke lever op til de ønskede krav til for eksempel transport, miljøhensyn på overnatningssteder og destinationer samt udvalget af økologiske spisesteder og fødevarer", siger Sisse Wildt.

Ifølge undersøgelsen mener 51 procent, at mulighed for at benytte miljøvenlig transport er vigtigt, mens kun 35 procent oplevede det på seneste ferie. 75 procent fremhæver desuden vigtigheden af destinationer, som passer på miljøet, hvoraf 61 procent angiver, at det var tilfældet på deres seneste primære ferie i Danmark eller udlandet.

15 procent af de adspurgte mener slet ikke, at bæredygtighed vil have betydning for deres rejsevalg fremadrettet.

Danmark er stadig vores foretrukne feriedestination

Det er femte gang, analysen gennemføres, og der ses en tydelig tendens til, at danskerne fortsat foretrækker ferie i hjemlandet.

"Danmark er for femte år i træk danskernes foretrukne feriedestination, hvilket er opmuntrende for os, der arbejder aktivt for at styrke turismen i Danmark i en særdeles udfordrende periode, og det tyder således på, at de store, fælles indsatser har en positiv effekt. De danske turister står med et forbrug på 74 mia. kr. for over halvdelen af den samlede turismeomsætning i Danmark og er dermed meget vigtige for dansk turisme samlet set," forklarer Sisse Wildt.

Ikke overraskende har corona-situationen stor indflydelse på danskernes ferieplaner. Markant flere end sidste år vil således holde ferie i Danmark, mens færre vil afholde en ferie i udlandet.

"Hele 60 procent af danskerne planlægger eller overvejer i år at holde ferie i Danmark mod 43 procent i 2019. Det er en markant udvikling, som til dels skyldes den aktuelle coronasituation, der har medført et større ønske om fysisk såvel som økonomisk tryghed end tidligere," siger Sisse Wildt.

Danskerne vurderer desuden, at COVID-19-situationen også vil have betydning for deres rejseadfærd fremadrettet. 27 procent siger, at de vil rejse mere i Danmark, og 17 procent vil rejse mere i landene tæt på Danmark.

Fakta om undersøgelsen  

  • Resultaterne i undersøgelsen er baseret på 1502 interviews blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18 år og derover. 
     
  • Dataindsamlingen er foretaget fra 11. til 31. maj 2020 og altså under COVID-19-krisen og før meldingerne om gradvise grænsåbninger. 
     
  • Indsamlingen af data er gennemført af analyseinstituttet Epinion på vegne af VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme. 
     
  • Det er femte gang en sådan analyse gennemføres.
Sisse Wildt
Vil du vide mere?

Kommunikations- og administrationschef

swi@kystognaturturisme.dk