Image og potentiale DK 24

Kortere ferier i Danmark hitter hele året rundt

27.6.2024
Foto: Flying Octover, Destination Nordvestkysten

Ny undersøgelse af danskernes ferieadfærd

En ny undersøgelse af danskernes ferieadfærd foretaget af Dansk- Kyst og Naturturisme og VisitDenmark viser, at Danmark er attraktiv som feriedestination hele året, og at danskerne holdere flere, kortere ferier. Undersøgelsen viser desuden, at ustadige vejrforhold fylder i danskernes bevidsthed, når de planlægger ferie.

Danskerne elsker at holde ferie i Danmark hele året rundt, og særligt kortere ferier i hjemlandet er i vækst. Det viser den årlige undersøgelse af danskernes ferieadfærd foretaget af Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark, der netop er udkommet.

Danskerne udviser generelt stor rejselyst, og hele 87 pct. forventer at tage på en ferie i løbet af de kommende 12 måneder. Ikke overraskende vurderes Danmark mest attraktiv om sommeren for både kortere og længere ferier (hhv. 69 pct. og 85 pct.), men undersøgelsen viser, at der er potentiale for kortere ferier i de øvrige sæsoner. Her svarer hele 71 pct., at de synes, at forårssæsonen er attraktiv, mens 63 pct. også synes, at det gælder for efterårssæsonen. Selv i vinterperioden finder en tredjedel af danskerne Danmark attraktiv for kortere ferier.  

"Danskerne udviser fortsat stor rejselyst, og vi kan blandt andet se, at danskerne i stigende grad holder flere, men kortere ferier i Danmark – også udenfor sommersæsonen. Store dele af landets turismeerhverv og destinationer har de seneste år haft fokus på at udvikle produkter til flere sæsoner, og det ser nu ud til, at arbejdet bærer frugt samtidig med, at undersøgelsen understreger et yderligere potentiale i alle fire sæsoner. Det vil skabe et solidt fundament for udvikling i landets turisme- og landdistriktsområder samt vækst hele året for vores erhverv og de lokalsamfund, de er en del af" lyder det fra Sisse Wildt, som er kommunikationschef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Samlet set tegner undersøgelsen et billede af, at danskernes rejselyst har stabiliseret sig efter en række turbulente ferieår med bl.a. COVD-19, krigen i Ukraine og inflation. Danmark er fortsat danskernes foretrukne destination, og 42 pct. forventer at holde ferie i Danmark i løbet af 2024.

"Seks ud af ti danskere tog på mindst én ferie i Danmark sidste år, og her trækker især muligheden for at slappe af og være i naturen. Danskerne holder ferie i Danmark på alle årstider, og de efterspørger også både kultur-oplevelser og attraktioner, når de holder ferie herhjemme," fortæller fra Anne Villemoes, som er kommunikations- og udviklingsdirektør i VisitDenmark.

Når danskerne holdt deres primære ferie i Danmark i 2023, overnattede 44 pct. i feriehus/ferielejlighed, 20 pct. på hotel og 5 pct. på et feriecenter, hvilket svarer til niveauet i 2022.  

Vejrforhold i Danmark og Europa påvirker ferieplaner

Mange ferierende danskere oplevede negative vejrhændelser på deres ferie i 2023. I Danmark og Nordeuropa var regn og ustabilt vejr de største udfordringer, mens store dele af Sydeuropa kæmpede med ekstrem varme og tørke. 38 pct. af de danskere, der i 2023 har oplevet negative vejrforhold på ferien, forventer, at disse vejrforhold vil påvirke deres fremtidige ferieplaner.

"Det er for tidligt at sige, om de seneste års ustadige vejrhændelser vil påvirke vores rejsemønstre på den korte bane, hvor flere turister bl.a. fravælger den ekstreme sommervarme til fordel for destinationer med mere moderate vejrforhold. Undersøgelsen peger dog på, at vejret er noget, der fylder i danskernes bevidsthed, og at de særligt gør sig overvejelser omkring andre tidspunkter for ferien eller andre destinationer, så det er naturligvis en udvikling, vi følger nøje," fortæller Sisse Wildt fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

I undersøgelsen fremgår det desuden, at 17 pct. af danskerne forventer, at bæredygtige og miljømæssige hensyn i høj eller meget høj grad vil påvirke deres rejsevalg fremadrettet.

"Danskerne opfatter Danmark som et mere bæredygtigt rejsemål sammenlignet med andre europæiske lande. De fremhæver blandt andet, at Danmark er et trygt og familievenligt rejsemål, og for størstedelen af danskerne er det vigtigt, at turismen tager hensyn til stedets lokale kultur og at der er tilbud om bæredygtige løsninger. Desuden føler flere end halvdelen selv et ansvar for at passe på miljøet, når de holder ferie," fortæller Anne Villemoes.

Det er niende gang, at den danske image- og potentialeanalyse gennemføres.
 

Om Dansk Image- og Potentialeanalyse 2024
Den danske image- og potentialeanalyse er en årlig undersøgelse af danskernes ferieadfærd i det forgangne år, ferieplanerne for det kommende år og betydningen af aktuelle forhold og deres forbindelse med rejseadfærd. I analysen er ‘en ferie’ defineret som en ferierejse med
minimum én overnatning og kan bestå af betalt eller privat indkvartering.

Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark står bag rapporten, som er baseret på analyser af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18 år og derover. 

Samlet har 1.548 danskere svaret på undersøgelsen i perioden fra d. 26. marts – 12. april 2024.

Sisse Wildt
Vil du vide mere?

Kommunikations- og administrationschef

swi@kystognaturturisme.dk