Almind Sø, Silkeborg

Krisen har skabt momentum for innovativ udvikling i dansk turisme

16.12.2021
Foto: Nicolas Jægergaard

2021 blev endnu et år i pandemiens skygge – men kan 2022 blive året, hvor vi lægger grundstenene til en stærkere og mere konkurrencedygtig dansk turisme? Måske hvis vi formår at gribe de muligheder, der er opstået i kølvandet af pandemien.

Af Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme

Da regeringen lukkede Danmark ned i marts 2020, havde formentligt de færreste af os forudset, at vi kiggede ind i en flerårig periode med gentagne nedlukninger af blandt andet hele turismeindustrien og restriktioner, der skulle sætte begrænsninger på gæsternes muligheder for at besøge og opleve.

Om lidt forlader vi det andet år i coronaens tegn, og flere restriktioner er netop vendt tilbage. Men vi står i dag et helt andet sted, end vi gjorde for +20 måneder siden.

Griber vi de muligheder, der er opstået i kølvandet af pandemien, så kan 2022 blive året, hvor vi lægger grundstenene til en stærkere og mere konkurrencedygtig dansk turisme.

Og der er god grund til optimisme og håb. Tiden med corona har vist os, at vi kan samarbejde på tværs af den offentlige turisme- og erhvervsfremme og med interesseorganisationerne om at løse turismeerhvervets udfordringer. I fællesskab har vi taget fat på nogle af de enorme udfordringer, der efter pandemien skal omstille dansk turisme til at have endnu bedre international konkurrencekraft.

Et godt eksempel på, hvad vi kan nå og opnå, når vi går sammen om en fælles udfordring, er projektet Kickstart Dansk Turisme. Her var målet at genrejse dansk turisme hurtigst muligt, og det lykkedes på kort tid at skabe viden, værktøjer og koncepter, der skal hjælpe turisterhvervet under og efter krisen.

Et andet eksempel er turisme- og erhvervsfremmesystemets partnerskab om eksekvering af ’Omstillingspuljen’, der har sat næsten en kvart milliard kr. i spil til virksomhedsomstilling og innovation – størstedelen i turisme- og oplevelseserhvervene.

De erfaringer, vi har gjort os om samarbejde og innovative løsninger for et stærkere erhverv, skal vi bygge videre på.

For vi kæmper fortsat med store og fælles udfordringer i kyst- og naturturismen, som var kendte og uløste før pandemien. Vi kæmper fortsat med manglende investeringer og lav innovationskraft – udfordringer som skal løses i tråd med den grønne omstilling og et fokus på en bæredygtig udvikling af turismen, der kommer virksomheder, borgere og lokalsamfund til gavn.

Samtidig har kyst- og naturturismen vist en meget stor robusthed og omstillingsevne under pandemien, og alt tyder på, at det lange seje træk med at skabe et stærkere forretningsområde bærer frugt.

Til trods for lukkede grænser en stor del af året, kom kyst- og naturturismen ud af året 2020 med et fald på kun 7 pct. i antallet af overnatninger. Og meget tyder på, at vi i 2021 ligeså har holdt skindet på næsen. Det kan blandt andet tilskrives den voksende efterspørgsel efter naturnære oplevelser, bæredygtige ferieformer og nærvær. Trends vi har set vinde indpas over en årrække, men som pandemien for alvor har accelereret.

Der er dermed skabt et momentum for de kvaliteter, der er i kyst- og naturturismen – ikke mindst i Danmark. Det skal vi sørge for at kapitalisere på for at komme styrket ud på den anden side.

I Dansk Kyst- og Naturturisme ser vi frem til offentliggørelsen af den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Vi har selv en ny handlingsplan på vej, der præsenterer de strategiske rammer for at skabe en endnu stærkere kyst- og naturturisme fra 2022 og årene frem. Og vi glæder os til at inspirere til bæredygtig turismeudvikling med afsæt i netop den, når vi afholder konference den 6. april 2022.

Med det fortsat gode samarbejde med destinationerne, erhvervsfremmesystemet og med interesseorganisationerne ser vi frem til fortsat at fremme dansk turisme til gavn for de virksomheder, der skaber omsætningen. Og ikke mindst til gavn for en bæredygtig stedsudvikling, der kan sikre en god konkurrencekraft – på tværs af geografier og forretningsområder – til gavn for borgere og gæster.

Jens Hausted
Vil du vide mere?

Direktør/CEO

jha@kystognaturturisme.dk