Geocenter Møns Klint

Kultur- og naturoplevelser skal kobles tættere

29.6.2023
Foto: Sydsjælland og Møn - Mads Tolstrup

De mange kulturinstitutioner og attraktioner kan få meget mere ud af det stigende antal outdoor-interesserede turister. Derfor vil et nyt projekt via analyser, brugertests og markedsføring skabe ny viden om efterspørgslen efter og potentialerne i kombinerede kultur- og naturoplevelser.

Hvad betyder det for den samlede oplevelse af Vikingeskibsmuseet, at man kan prøve kræfter som besætning i et rekonstrueret vikingeskib på Roskilde Fjord? Hvordan bliver den dramatiske fortælling om jordens og dinosaurernes undergang hos Stevns Klint Experience en uundværlig del af naturoplevelsen og besøget på klinten? Og hvilken forskel gør skiltning og wayfinding for gæsternes vekselvirkning mellem oplevelser udendørs og indendørs?

Flere og flere rejser for at opleve og være i naturen. Både gæster fra vores nærmarkeder sydpå og danskere har fået øjnene op for, at natur og outdoor er for alle. Antallet af overnatninger og besøgende i kyst- og naturturismen vokser støt, og bookingerne for 2023 ser positive ud.

For de mange kulturinstitutioner og attraktioner er der et stort potentiale i at tiltrække flere outdoor-interesserede turister – og i højere grad konvertere det stigende antal gæster i kyst- og naturturismen til besøgende, der løser billet til kulturinstitutionerne.

Et nyt samarbejde mellem VisitFjordlandet, Sydsjælland & Møn og Dansk Kyst- og Naturturisme skal gennem analyser, brugertest og markedsføring skabe ny viden om efterspørgslen efter og potentialerne i kombinerede kultur- og naturoplevelser.

Brugertest af outdoor-culture oplevelsen på seks attraktioner

I alt seks museer og oplevelsescentre i Fjordlandet og på Sydsjælland og Møn vil i løbet af sommeren 2023 få besøg af to testfamilier fra Tyskland, som minutiøst skal teste og evaluere, hvordan kombinationen af aktiviteter indenfor og udenfor murene fungerer i praksis. Derudover vil stederne være genstand for observationsstudier, og der gennemføres dybdegående interviews med primært de internationale besøgende.

”I Fjordlandet har vi mange attraktioner, som ligger omgivet af skønne landskaber eller midt på populære vandre- og cykelruter. De kan få del i den stigende interesse, der er i natur og outdoor, og samtidig kan de tilføre historier og viden om lokalområdet, som giver gæsterne en langt bedre samlet oplevelse og forståelse af det sted, de besøger,” udtaler udviklingschef Elaheh Peyman Granov fra VisitFjordlandet, en af initiativtagerne til projektet, og fortsætter:

”Flere attraktioner er allerede i fuld gang med at udvikle oplevelsestilbud i naturen, men vi har brug for mere viden om, hvordan koblingen mellem natur- og kulturoplevelser reelt fungerer set fra gæstens perspektiv. Derfor glæder jeg mig meget til denne undersøgelse, hvor vi går helt tæt på turisternes bevægelser mellem kultur og natur og udendørs- og indendørsoplevelser.”

De seks museer og oplevelsescentre, der indgår som pilotstudier i projektet, er GeoCenter Møns Klint, Stevns Klint Experience, Gavnø Slot, Vikingeskibsmuseet, Lejre Museum og Selsø Slot.

Analysen munder ud i en rapport med anbefalinger og værktøjer til, hvordan andre attraktioner, lokalområder og destinationer kan få mere ud af koblingen mellem outdoor- og kulturoplevelser især i forhold til tiltrækning af turister fra udlandet. Derudover resulterer analysen i et testkit, som destinationer og attraktioner kan bruge ved kommende brugerundersøgelser af kultur-natur-oplevelsen.

Markedsføring skal tiltrække nye kulturmålgrupper

Allerede fra efteråret 2023 skal den indsamlede viden danne grundlag for markedsføringskampagner i Tyskland og Holland. Gennem presseindsatser og kampagner målrettet personer med en bred interesse i kultur, skal der skabes ny opmærksomhed om kombinerede kultur- og naturoplevelser i Fjordlandet og på Sydsjælland & Møn. Markedsføringsindsatsen målrettes ydersæsonerne i sensommer, efterår og forsommeren, hvor der er ledig kapacitet såvel på overnatningsstederne og hos attraktionerne.

”Vi har en idé om, at der findes mange kulturinteresserede tyskere, som vi kan nå bedre ud til end i dag. Det er en spændende målgruppe, fordi de også rejser uden for højsæsonen og generelt lægger mange penge lokalt på destinationen. Dem håber vi at nå ud til ved at tilføre markedsføringen en stærkere vægt på kulturoplevelser og udnytte den nye viden, som projektet giver. Vi vil fortsat bevare hovedbudskaberne om natur, outdoor-oplevelser og afslapning i Fjordlandet og på Sydsjælland og Møn”, siger Mike Olesen, marketingchef hos Sydsjælland & Møn.

Kampagnerne gennemføres i tæt samarbejde med VisitDenmark.

Udbredelse af erfaringer nationalt

Den indsamlede viden om brugernes oplevelse og kombinationer af kultur med naturoplevelser indgår som en del af en national indsats for at styrke kulturturismen i hele landet.

”Vi ved fra analyser fra den jyske vestkyst, at mange kyst- og naturturister også ønsker at få kulturoplevelser på ferien i Danmark. Det dækker over en oprigtig interesse i at opleve noget nyt, sjovt og lære Danmark og dansk kultur at kende, men betyder ikke nødvendigvis, at man bevæger sig ind i en kulturattraktion og betaler entré. Og det er ærgerligt både for den omsætning, vi går glip af, men også for turisterne og destinationen, som ikke i tilstrækkeligt omfang får fortalt de historier, der giver dybde til oplevelsen,” siger Claudia Rota Andersen, projektchef i Dansk Kyst- og Naturturisme, og fortsætter:

”Med dette projekt dykker vi ned i én af de metoder, man mange steder i landet prøver kræfter med, netop koblinger mellem natur- og kulturoplevelser, som skal øge relevansen af kulturoplevelsen overfor et bredere publikum. Vi glæder os til at dele den indsamlede viden og erfaringerne med attraktioner, turisterhverv og destinationer andre steder i landet.”

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Analyseinstituttet Epinion står for analyserne i løbet af sommeren 2023.

Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Programchef

cra@kystognaturturisme.dk