Sømærke ved Vestkysten

Livet på Vestkysten er kernen i ny brandfortælling

19.11.2019
Foto: Flying October

I forlængelse af den fælles udviklingsplan for Vestkysten, der blev lanceret i juni 2018, er den fælles brand- og kernefortælling om Vestkysten nu klar. Konceptet skal brande Vestkysten over for danske og internationale turister med afsæt i den unikke levemåde, der findes ”out west”.

Vestkysten er noget særligt, og sådan skal den også kommunikeres. Derfor har en arbejdsgruppe bestående af Vestkystens destinationer sammen med en række kreative konsulenter udarbejdet en brandfortælling og en visuel identitet, der skal danne ramme om den fremtidige branding af Vestkysten som rejsemål.

"Når vi står sammen langs Vestkysten, har vi formatet og økonomien til at blive en af Nordeuropas ubetinget mest attraktive og eftertragtede feriedestinationer. Derfor giver det mening, at vi får en fælles form, finder et fælles fodslag og sammen skaber ét stærkt brand, der ikke bare vil kunne tiltrække turister fra nabolandene, men også fra det øvrige Europa og resten af verden," fortæller Erik Buhl, formand for Partnerskab for Vestkystturisme.

Vestkystens unikke levemåde

For moderne turister er oplevelser de nye seværdigheder. Kernen af det nye brandkoncept er derfor den unikke levemåde, der findes ude vestpå under overskriften ”Life Out West”. Fortællingen skal være med til at skabe stolthed og lokal forankring på tværs af kystens kommunegrænser.

"Det nye Vestkystkoncept kommer til at tage udgangspunkt i levemåden, der er formet af den rå og rige natur, fællesskabet, nærværet og de storslåede kontraster der findes på Vestkysten. Det er en levemåde, der både taler til eksisterende og potentielle turister fra Danmark og i udlandet," forklarer Sisse Wildt, og fortsætter:

"Et afgørende element i hele den nye fortælling om Vestkysten er de vestjyske sømærker, der har givet inspiration til logo og bomærke, og som danner grobund for fortællingens visuelle identitet. Desuden bevæger vi os væk fra det lidt idylliserede billede og mod en fortælling, der viser bredden og skiftende sæsoner ved Vestkysten, for her er også bjergtagende, når det blæser og rusker."

Stadig plads til særkender

Bag projektet står de 10 vestkystkommuner i Partnerskab for Vestkystturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitDenmark samt 10 vestkystkommuner, mens konsulenter fra Fireball og Flying October har bistået med den kreative proces.

"Jeg synes, at vi har ramt plet med denne kernefortælling. Det kan være svært at sætte ord på lige præcis dén følelse, som vestkysten giver, da det jo bliver hverdag for os at færdes langs kysten – men det er det ikke for gæsterne, og derfor skal vi være gode til at vække den følelse, der kendetegner de naturgivne værdier og de oplevelser, der sætter sig på sjælen, som vi er beriget med her i Vestjylland," forklarer Michael Madsen, der er direktør i Jyllandsakvariet og næstformand i Partnerskab for Vestkystturisme, og fortsætter:

"Det er dertil enormt vigtigt, at vi ikke udelukker de charmerende, lokale særkender, der præger de forskellige områder. Vi kommer aldrig til at kunne strømline det hele, og det skal vi heller ikke, men vi har noget særligt til fælles langs vestkysten, og det er vigtigt, at vi står sammen og får fortalt den historie. Styrken i samarbejdet er jo netop, at vi er forskellige, og det skal naturligvis fremgå af materialet, hvilket jeg mener, vi er lykkedes godt med."

Oplev den fælles vestkystfortælling

Sisse Wildt
Vil du vide mere?

Kommunikations- og administrationschef

swi@kystognaturturisme.dk