Lyngvig Fyr

Mange feriehuse er godt på vej – men der er plads til flere grønne tiltag

26.1.2022
Foto: Niclas Jessen

Det viser en ny kortlægning af 235 danske feriehuses tilstand i forhold til bæredygtighed. Kortlægningen skal være med til at identificere de tiltag, der vil have bedst effekt i en grøn omstilling af feriehusproduktet.

Mange gæster har forventninger om bæredygtighed og grønne løsninger på deres ferier, og covid-19 har kun forstærket den trend både herhjemme og i udlandet. Det viser tidligere analyser fra Dansk Kyst- og Naturturisme, som også peger på, at Danmark opfattes som en attraktiv destination til en kyst- og naturferie. Det er derfor vigtigt, at feriehusmarkedet kan indfri de nye, grønne forventninger, som er godt på vej.

”Vi kan se, at bæredygtighed er noget, som gæsterne er begyndt at have fokus på, og de forventer i stigende grad at møde bæredygtige tiltag på ferie- og overnatningsstederne. Derfor er det vigtigt, at vores feriehuse - som udgør en central del af den samlede overnatningskapacitet i kyst- og naturturismen i Danmark - som minimum tilbyder samme bæredygtige tiltag og løsninger, som gæsterne selv benytter i hverdagen – og gerne mere til. Sker det ikke, risikerer vi nemlig, at gæsterne søger andre muligheder eller destinationer på sigt,” fortæller Henriette Mølgaard Hansen, senioranalytiker ved Dansk Kyst- og Naturturisme.

Ældre feriehuse rummer potentiale

Den grønne omstilling er særlig vigtig, fordi mange af de danske feriehuse er af ældre dato og ofte bygget før, der for alvor blev stillet energikrav til byggeri. Flere huse forventes også at stå over for snarlig renovering, og derfor er der samlet set et stort potentiale for forbedring. Idet nyere - og dermed mere energioptimerede huse - udlejes mest/først, vil flere bæredygtige huse også øge attraktiviteten af det samlede feriehusudbud på udlejningsmarkedet.

Det mener Feriehusejernes Brancheforening, der i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme står bag kortlægningsrapporten. Rapporten er lavet som del af projektet ’100% bæredygtigt feriehus’, hvor Destination Nordvestkysten, VisitNordsjælland, Destination Vesterhavet og Visit Lolland-Falster også er med som partnere.

Rapporten har til formål at skabe viden om de danske feriehuses tilstand i forhold til bæredygtighed med fokus på energioptimering, og viden herfra skal dernæst bruges til at finde frem til, hvilke grønne tiltag det giver mest mening at gennemføre. Det fortæller Poul Fejer Christiansen, vicedirektør ved Feriehusudlejernes Brancheforening, der også er glad for kortlægningens resultater:

”Vi kan heldigvis se, at mange feriehuse faktisk er godt med, når vi taler om løsninger, der bidrager til mere energioptimerede og heraf mere bæredygtige feriehuse. For eksempel har 69% af de undersøgte huse en varmepumpe, mange af husene er fornuftigt isoleret, og næsten alle har 2-lags vinduer. Men omvendt er der andre parametre, hvor der fortsat er plads til forbedringer. Vi vil gerne, at endnu flere får en varmepumpe og udskifter den gamle brændeovn. Vi kan også se, at der bruges både meget vand og energi under et feriehusophold – og derfor skal vi også forsøge at påvirke brugerne i en mere grøn retning.”

Kortlægningen viser nemlig, at der er gevinster at hente ved at inspirere brugerne til mere energirigtig adfærd. Hvert femte feriehus har et energiforbrug, der ligger 40% over gennemsnittet af de undersøgte feriehuse, og næsten 20% af alle huse har et vandforbrug, der ligger 40% over undersøgelsens gennemsnit. Det gælder især for huse, der bruges til udlejning, bl.a. fordi de ofte er i brug hele året og benyttes af folk uden kendskab til huset eller det energiforbrugende udstyr.

Fælles brancheforståelse af bæredygtighed

Hos Destination Nordvestkysten, der har deltaget i projektet, genkender man gæsternes fokus på bæredygtighed, fortæller Karin Juul Jensen, projektchef hos Destination Nordvestkysten:

”I vores gæstetilfredshedsanalyser kan vi se, at bæredygtighed betyder noget for vores gæster. Det matcher vores eget fokus på aktivt at fremme den grønne og bæredygtige dagsorden langs den nordvestjyske kyst. Vi ønsker, at gæsterne oplever en højere kvalitet af feriehusene og at fremme meromsætning ved hvert ophold, så væksten også er bæredygtig. Det kan opnås ved, at feriehusudlejerne implementerer bæredygtighedsparametre, som deres gæster kan tage med i deres booking-overvejelser.”

Kortlægningen er nemlig kun første skridt i projektet for mere bæredygtige feriehuse. Næste trin bliver at udarbejde fælles bæredygtighedsprincipper for feriehusudlejningsbranchen og at sætte fokus på teknologiens muligheder for at skabe grønnere feriehuse.

Der findes ca. 220.000 feriehuse i Danmark, og skønt kortlægningen kun omfatter en lille del af disse, så belyser rapportens resultater standen i de medvirkende feriehuse. Konklusionerne herfra vil kunne være til gavn for og inspiration til flere udlejere og ejere af feriehuse i hele landet.

”Bæredygtighed er begyndt at være et betydeligt parameter for turismen, og rapporten her tager skridtet videre og er et bud på, hvordan og i hvilken rækkefølge vi som branche skal arbejde for at omsætte de grønne ambitioner,” afslutter Poul Fejer Christiansen.

Om kortlægningen:

  • Kortlægningen bygger på en undersøgelse af 235 danske feriehuse i 11 udvalgte kommuner
  • Der indgår både huse til udlejning og huse til udelukkende privat brug i undersøgelsen
  • Feriehusene er undersøgt ved en besigtigelse i januar – juni 2021 samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de tilhørende feriehusejere
  • Kortlægningen er udført af Dansk Energi Management på vegne af Feriehusudlejernes Brancheforening
  • Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet, VisitNordsjælland, Visit Lolland-Falster og Dansk Kyst- og Naturturisme deltager som partnere i projektet
  • Kortlægningen er en del af projektet '100% bæredygtigt feriehus' som løber fra medio 2020 – medio 2022.
  • Projektet er delvist støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk