Parforce Esrum Nødebo Forest

Manglende fornyelse kan spænde ben for grøn omstilling af kyst- og naturturismen

25.8.2021
Foto: Daniel Overbeck/VisitNordsjælland

Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger under ferien er stigende, og corona har blot accelereret denne udvikling yderligere. Men kyst- og naturturismen kan risikere at halte bagefter, når det kommer til bæredygtig omstilling af overnatningssektoren.

Af Jacob R. Kirkegaard Larsen, Destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Vi står overfor en kæmpe opgave med at sikre en omstilling af vores grundprodukt, så det indfrier gæsternes skærpede forventninger og krav til handling – og vi har ganske enkelt ikke råd til at vente.

Vi ser, at andelen af grønne idealister i Tyskland er steget markant de seneste år, og undersøgelser i Danmark bekræfter samme tendens herhjemme. Cirka fire ud af 10 tyskere og knap hver femte dansker siger, at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres næste valg af ferie.

Bæredygtighed er i stigende grad på vej frem som noget, der "bare skal være på plads", og vi kan i fremtiden forvente, at vores turismevirksomheder vil blive afkrævet, at de arbejder proaktivt med grøn omstilling.

Fremtidens gæster forventer nemlig, at det er virksomhederne, der påtager sig rollen som initiativtager til bæredygtighed, og de vil i stigende grad forvente, at det er en naturlig del af basisproduktet – lidt på linje med forventningen om rene håndklæder på hotelværelset.

Særligt de danske feriehuse og campingpladser danner et solidt fundament under kyst- og naturturismen. Sommerhus- og campingferie udgør grundlæggende bæredygtige ferieformer, men samtidig er det overnatningsprodukter, hvor der er behov for fornyelse og udvikling, hvis udbuddet skal imødekomme gæsternes stigende efterspørgsel og forventninger til bæredygtige ferier.

En grøn omstilling af feriehuse, feriehusområder og campingpladser er derfor afgørende, hvis vi skal fremtidssikre vores ellers markedsmodne kerneprodukter, og hvis dansk turisme skal rejse sig og fortsætte vækstrejsen de kommende år. Men vi skal have fundet de rette grønne greb for en rettidig omstilling: Der skal foretages den nødvendige udbygning af infrastrukturen i feriehusområderne i forhold til eksempelvis affaldssortering, kloakering og ladestationer m.m. Samtidig er vi nødt til at skabe en accelereret energirenovering af selve feriehuset og campingpladsen og kigge på, hvordan man kan gøre det let og bekvemt for gæsterne at agere mere bæredygtigt bl.a. gennem en styrket rekreativ infrastruktur og integration af teknologiske løsninger.

Men en succesfuld grøn omstilling kræver, at vi forholder os til bæredygtighed i alle faser – herunder også i etableringen af nye overnatningsformer. Nye investeringer i markedsrelevant kapacitet er nemlig afgørende for at opretholde et attraktivt turismeprodukt i disse år, hvor turisternes krav til bæredygtighed er i vækst.

Det gør sig i særlig grad gældende inden for hotelsektoren, hvor omkring 70 procent af alle internationale gæster er mere tilbøjelige til at vælge et hotel, hvis det er miljøvenligt - uanset om de søgte efter et bæredygtigt ophold eller ej.

Vi har i Dansk Kyst- og Naturturisme allerede skærpet fokus på omdannelse af eksisterende overnatningsformer, men det er også vigtigt, at vi tænker bæredygtigt i arbejdet med investeringsmodning og etableringen af nye overnatningsformer for at skabe en mere miljøvenlig destinationsudvikling.

Nye bæredygtige hoteller og resorts i kyst- og naturturismen kan således være med til at drive udviklingen og bidrage væsentligt til øget kendskab, flere overnatninger og øget omsætning samt imødekomme fremtidens grønne efterspørgsel, bidrage til levende lokalsamfund og synliggøre Danmark som en bæredygtig feriedestination.

Kyst- og naturturismen i Danmark har et stærkt afsæt til denne udvikling på grund af de klare synergier mellem vores grundprodukt og den bæredygtighedstendens, vi ser i dag. Det afsæt vil vi i Dansk Kyst og Naturturisme udnytte og udbygge til en stærk platform, der medvirker til at fremtidssikre vores forretningsområde.

Derfor vil vi kontinuerligt supplere vores allerede igangsatte projekter med yderligere vidensbaserede initiativer – aktuelt har vi netop udgivet en rapport om danske og tyske forbrugeres holdning, adfærd og forventninger til bæredygtighed, og vi vil i løbet af efteråret sende en række testpiloter fra Danmark og Tyskland ud i feriehuse og på campingpladser for at få deres input til, hvordan vi bedre kan imødekomme deres behov og ønsker til en bæredygtig ferie.

Sidst men absolut ikke mindst har vi indgået et innovativt samarbejde med Green Building Council Danmark om at styrke det nationale arbejde med modning af investeringer og bane vejen for investeringer i bæredygtig overnatningskapacitet i kyst- og naturturismen bl.a. ved helt konkret at indarbejde bæredygtighed som parameter i etablerede certificeringer i byggeindustrien og som et særskilt lag i udviklingen af feasibility-studier.

Samlet håber vi, at disse initiativer vil være med til at vise vejen mod et grønnere – og deraf mere konkurrencedygtigt – overnatningsprodukt for kyst- og naturturismen i Danmark.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk