Rubjerg Knude

Ny guide skal sikre fælles ståsted for arbejdet med data i turismen

30.3.2022
Foto: @et nyt kapitel

Der er stort potentiale i at arbejde strategisk med data i dansk turisme, men forløsningen af potentialet forudsætter, at arbejdet bygger på et fælles sprog og forståelse for, hvad data er og kan. Det skal en ny guide om data fra Dansk Kyst- og Naturturisme hjælpe med til at skabe.

På tværs af turismesektoren er der enighed om, at der er både er et stort behov og potentiale for i endnu højere grad at arbejde med data og bruge indsigter herfra i forretningens drift eller udvikling. Men det kan være sværere at omsætte enigheden til handling, for hvad er data egentligt, og hvordan kommer man i gang?

Derfor har Dansk Kyst- og Naturturisme udgivet guiden Praktisk guide til udvikling af turismesektoren gennem arbejde med data.

”Vi ved, at der er potentiale i at arbejde mere med data i turismen, men det kan være svært at vide, hvordan man skal gribe det an. Det skyldes måske især, at der i branchen kun er få eksempler på større, strategiske tiltag om udnyttelse af data på tværs af siloer og interessenter, og de kan godt være svære at "oversætte" til sin egen hverdag som fx forretningsdrivende inden for turisme,” fortæller Rasmus Friis Sørensen, innovationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme, og forsætter:

”Derfor er det vigtigt, at vi opbygger et fælles sprog, fælles systematikker og en fælles forståelse for, hvad data er. Det fælles grundlag er vigtigt, når vi bagefter skal opsamle og omsætte data til viden, der er relevant og skaber grobund for værdi og en bedre forretning for alle parter i en destination.”

Et erfaringskatalog fra tidligere datasamarbejder

Guiden er også vokset frem som et best practice-erfaringskatalog fra tidligere og eksisterende datasamarbejder mellem nogle af de destinationer, der allerede er i gang med at bruge data. Håbet er, at guiden kan fungere som baggrundsviden for både eksisterende og fremtidige datasamarbejder mellem landets destinationer. Rasmus Friis Sørensen forklarer:

”Fra vores tidligere dataprojekter er vi blevet meget opmærksomme på vigtigheden af at sikre en fælles forståelsesramme, og med guiden her er det vores håb, at vi kan trække stærke synergier mellem endnu flere destinationer, skabe et endnu stærkere samlet afsæt for dataarbejdet og derved udvikle os samlet som sektor.”

Destination Vadehavskysten er én af de destinationer, der allerede har været i gang med at arbejde med data, og som dermed også har bidraget til de erfaringer, som guiden også er funderet på.

”Vi har arbejdet med at indsamle data og omsætte til viden i vores nuværende dataprojekt Vestkysten:Digital, som er en videreudvikling af Dansk Kyst- og Naturturismes arbejde på Rømø i 2020. Det vil, når implementeret, kunne give os detaljeret viden om vores gæster, og der ligger fortsat et stort potentiale ved at sætte vores forståelse af virkeligheden i sammenhæng med data fra andre partnere og den vej rundt få kvalificeret vores samlede viden som destination. Derfor er en fælles referenceramme, som guiden her, et godt værktøj til at styrke det videre samarbejde mellem destinationerne i fremtiden," fortæller Lars H. Olsen, seniorrådgiver hos Destination Vadehavskysten.

En guide målrettet de data-ansvarlige i turismen

Guiden er udarbejdet af Innovation Lab for Dansk Kyst- og Naturturisme og er målrettet de fagpersoner, der arbejder med data i en turismesammenhæng - fx i et destinationsselskab, hos kommunale myndigheder eller som erhvervsaktører inden for turismen.

Guiden giver en indføring i, hvad data er (og ikke er), hvilke metoder og processer, der ligger bag arbejdet med data, hvordan man herfra drager de rette konklusioner og ikke mindst, hvordan man kommunikerer resultaterne. Sigtet er, at guiden skal tjene som et bagtæppe til det fremtidige praktiske arbejde med at opsamle, gemme og dele data i turismesektoren.
 

Fakta

  • Guiden danner baggrund og indføring i arbejdet med data i en turismesammenhæng - både på destinations- og aktørniveau
  • Guiden er udarbejdet af Mads Voigt Hingelberg, Innovation Lab på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme 
  • Guiden henvender sig til alle interessenter, der arbejder strategisk med at omsætte data til forretning i dansk turisme 
Alice Bank Danielsen
Vil du vide mere?

Programchef

abd@kystognaturturisme.dk