Kajakroning på Bornholm

Ny håndbog til at udvikle kommercielle outdoor-oplevelser

11.6.2020
Foto: Destination Bornholm

I forlængelse af ’Handleplan for outdoor-turismen i Danmark 2020-2022’ har vi udarbejdet en praktisk guide til at udvikle outdoor-oplevelser i en destination. Håndbogen tager afsat i best practice fra projekter i hele landet og er spækket med modeller, metoder og inspirerende tiltag.

Flere og flere gæster søger de danske kyster og naturen, når de skal holde ferie. Men attraktiv natur, kyststrækninger og strande kan ikke stå alene. Gæsterne vil i stigende grad aktiveres, engageres og begejstres omkring oplevelser i naturen og søger aktiviteter, der matcher egne interesser, eller som giver mulighed for at prøve noget nyt, udfordrende og spændende.

Outdoor-området er i vækst, og den brede befolkning har taget outdoor-oplevelser til sig. Fx er antallet af mountainbikeryttere i statens skove og andre naturområder vokset med 15-20% pr. år siden 2013. Potentialet i at udvikle produkter inden for outdoor og aktive naturoplevelser er med andre ord stort. Men at tilbyde outdoor-oplevelser er ikke nødvendigvis en guldgrube.

”Selvom interessen er stigende, opererer outdoor-oplevelsesudbydere stadig i et felt, hvor volumen af gæster på de enkelte aktiviteter og oplevelser er forholdsvis beskeden. Dertil kommer, at højsæsonen, hvor der kan trækkes kunder fra den traditionelle kyst- og naturturisme, er kort. Succesfuld forretningsudvikling inden for outdoor-turisme er derfor en kompleks størrelse og kræver fælles fokusering og samarbejde mellem lodsejere, erhvervsaktører og naturens brugere. Udviklingen sker derfor bedst som en integreret del af den samlede destinationsudvikling,” fortæller Christine Jürgensen, udviklingskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme har derfor udarbejdet en håndbog, der præsenterer best practice fra hele landet – og introducerer modeller og metoder til at udvikle kommercielle outdoor-oplevelser i en destination. Håndbogen er udviklet i forlængelse af Handleplan for outdoor-turismen i Danmark 2020-2022 og med bidrag fra følgegruppen, der består af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Vejdirektoratet, Danske Destinationer, Dansk Turismefremme, Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker og private erhvervsaktører.

Et redskab til outdoor-projekter

Outdoor-turismen er afhængig af en række faktorer: en bæredygtig benyttelse af naturarealer, en stærk rekreativ infrastruktur, markedsrelevant overnatningskapacitet, et varieret sortiment af kommercielle oplevelser og koordineret markedsføring. Det kræver derfor sin projektleder, hvis outdoor-turismen i en destination skal blive en succes.

”Håndbogen skal ses som en praktisk guide til at arbejde med de her faktorer – så de styrker forretningsudviklingen snarere end, at de spænder ben for den. Vi håber derfor, at håndbogen vil være et relevant og stærkt udgangspunkt for projektledere, når de skal arbejde med outdoor-turisme i deres destination,” siger Christine Jürgensen.

Håndbogen består af fire udviklingsgreb samt en række cases, der eksemplificerer brugen af greb i udviklingsarbejdet. De fire udviklingsgreb er:

  1. Udvikling af outdoor-destinationer med gæsten i centrum
  2. Produkt- og forretningsudvikling
  3. Udvikling af hotspots og outdoor-centre
  4. Styrkelse af rammerne via offentlig-private samarbejder
Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

cju@kystognaturturisme.dk