Dronebillede over bunkers i Søndervig

Ny handlingsplan skal styrke kultur- og kulturarvsoplevelserne

4.10.2023
Foto: Mitch Wiesinger

Nu igangsættes arbejdet med en ny handlingsplan, der skal skitsere, hvordan en styrket kultur- og kulturarvsoplevelse inden for kyst- og naturturismen kan øge turismeforbruget lokalt og skabe økonomisk vækst.

Kyst- og naturområderne i Danmark byder på spændende kulturattraktioner, museer og besøgscentre. Mange af dem kunne dog tiltrække flere besøg fra de turister, der allerede befinder sig i området og fra nye kulturinteresserede målgrupper.

Derfor har Dansk Kyst- og Naturturisme igangsat arbejdet med en handlingsplan for kultur- og kulturarvsoplevelser i kyst- og naturturismen. Planen vil skitsere, hvordan man ved at styrke kultur- og kulturarvsoplevelser kan indfri et uudnyttet potentiale på et ellers spirende område.

”Der er i høj grad et behov for mere viden om både muligheder og barrierer for en tættere værdiskabelse mellem kultur og turisme. Vores indledende research peger på, at vi kan bidrage til at øge værdiskabelsen ved bl.a. at synliggøre den lokale kulturarv, skabe en bedre økonomisk forretning i kulturinstitutionerne gennem data og øget forretningsforståelse og udvide destinationernes internationale profil gennem skarpere fortællinger om kulturoplevelser. Det vil vi dykke meget mere ned i, i forbindelse med arbejdet med handlingsplanen,” fortæller Claudia Rota Andersen, projektchef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Grundlaget for handlingsplanen vil være analyser, dialog og sparring med interessenter inden for kultur og turisme. Dansk Kyst- og Naturturisme samarbejder med rådgiverne Louise Örnfelt og John Hird om at udarbejde handlingsplanen.

Handlingsplanen forventes at blive offentliggjort i første kvartal 2024. Den vil pege på konkrete initiativer, der kan styrke, udnytte og udvikle potentialet for kultur- og kulturarvsoplevelser i kyst- og naturområderne, og som skal ligge til grund for Dansk Kyst- og Naturturismes kommende indsatser på området.

Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Programchef

cra@kystognaturturisme.dk