Cyklist, der er stoppet for at spise en is

Ny metodehåndbog til kommunal kvalificering af Danmarks rekreative cykelnetværk

10.5.2024
Foto: Michael Fiukowski & Sarah Moritz

Fra planlægningsnetværk til digital visning

Et nyt rekreativt cykelnetværk skal give cyklister bedre mulighed for at planlægge en cykeltur langs cykelvenlige strækninger. Netværket forbinder gode cykeloplevelser med et fokus på at skabe adgang til kommercielle aktører og services samt til kultur- og naturoplevelser.

Dansk Kyst- og Naturturisme har netop lanceret den første nationale planlægningsversion af cykelnetværket. Dette tager afsæt i en række offentligt tilgængelige data, tre vejledende principper og international erfaring. Ved at udpege et nationalt planlægningsnetværk, sikres et udgangspunkt for en national ensartethed i netværket. Planlægningsnetværket er nu tilgængeligt i GeoFA og dermed klar til den vigtige kommunale bearbejdning og kvalificering, der skal sikre et vedkommende og aktuelt lokalt cykelnetværk i hver kommune – og tilsammen på tværs af Danmark. 

Til dette arbejde har Dansk Kyst- og Naturturisme udgivet en metodehåndbog, der beskriver, hvordan man kan gribe kvalificeringsprocessen an. Metodehåndbogen udfolder i seks trin, hvordan landets kommuner kan arbejde med at kvalificere planlægningsnetværket til et netværk, der kan skabe sammenhængende cykeloplevelser i egen kommune via eksisterende, cykelvenlig infrastruktur.

Den primære målgruppe for metodehåndbogen er kommunale planlæggere inden for mobilitet og rekreation. Dertil er håndbogen også relevant for alle, der arbejder med rekreativ infrastruktur og turismeudvikling som inspiration til planlægning af sammenhængende infrastruktur med høj rekreativ værdi.

www.cykeloplevelser.dk finder du desuden også yderligere materiale, der kan understøtte arbejdet med Danmarks rekreative cykelnetværk. 

Mette Rohde Böwadt
Vil du vide mere?

Projektchef

mrb@kystognaturturisme.dk