Test af overnatningskapacitet

Ny rapport: Bæredygtighed gør en forskel

16.12.2021
Foto: Tine Uffelmann/VisitNordsjælland

Er det nok at have affaldssortering for at kalde sig bæredygtig? Og gider gæsterne logge ind på en app for at styre varmen? Dansk Kyst- og Naturturisme har undersøgt gæsternes forventninger til bæredygtighed på ferien - og hvordan man som overnatningssted kan arbejde for at indfri dem.

Bæredygtighed kan gøre en positiv forskel, når campingpladser og feriehusudlejere skal tiltrække gæster – men kun hvis det gøres rigtigt! Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Kyst- og Naturturisme, hvor 31 testfamilier har afprøvet en række bæredygtige tiltag og løsninger under et ophold i et feriehus eller på en campingplads. Hovedresultaterne er samlet i en ny rapport, der også kommer med en række anbefalinger til, hvordan overnatningsstederne kan tilpasse sig gæsternes stigende forventninger til bæredygtighed under ferien.

Tidligere undersøgelser har allerede belyst, at bæredygtighed vinder frem som et parameter i forbindelse med ferier, og den nye rapport indikerer, at det bliver endnu vigtigere fremadrettet.

”Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed rykker lige nu. Det er i den grad noget, som gæsterne har fået på radaren, og undersøgelsen bekræfter, at det for overnatningsstederne kan betale sig at arbejde med bæredygtighed - for det er det, gæsterne vil have. Hvis ikke i dag, så i morgen,” fortæller Henriette Mølgaard Hansen, senioranalytiker ved Dansk Kyst- og Naturturisme og fortsætter:

”Bæredygtighed kan altså gøre en forskel, men det kræver, at man gør det rigtigt, og det kræver, at man får fortalt gæsten om de bæredygtige tiltag. Det er vigtigt, for gæsterne forventer, at der arbejdes med bæredygtighed i en eller anden grad, og derfor håber vi, at den nye rapport kan være en inspiration i arbejdet mod mere bæredygtige feriehuse og campingpladser.”

Undersøgelsen viser også, at mange gæster har stor interesse for emnet og selv forsøger at leve mere bæredygtigt i hverdagen. De opfatter det derfor direkte negativt, hvis de ikke fortsat kan udleve de bæredygtige principper under ferien, som de er vant til hjemmefra, som for eksempel hvis de ikke kan affaldssortere, eller hvis feriehuset ikke er udstyret med LED-pærer. Den slags betragtes nemlig som tiltag, der som minimum forventes at være på plads på overnatningsstedet.

Grønne teknologier kan drive udviklingen

Et centralt spor i projektet har været at teste en række teknologier, som kan være med til at drive den grønne udvikling frem. Ønsket har været at undersøge gæsternes oplevelser og erfaringer med disse teknologier for at få en forståelse for, hvilke det giver mening at satse på i arbejdet med en grøn omstilling af overnatningsprodukterne. Det fortæller Marina Mana Petersen, projektleder ved Dansk Kyst- og Naturturisme, som har stået for det teknologiske spor i projektet:

”Det har været vigtigt for os at få afprøvet, hvilke bæredygtige teknologier der virker godt i en feriekontekst, og hvordan vores gæster tager imod dem. Heldigvis så vi i vores testforløb, at gæsterne generelt er positive over for at inddrage teknologiske løsninger til at højne bæredygtigheden. Men vi så også, at det er enormt vigtigt, at teknologierne er intuitive, driftssikre og meget tydeligt forklaret. Gæsten må på intet tidspunkt være i tvivl om, hvad man skal gøre og hvorfor.”

Det kræver nemlig en god forklaring, hvis man vil have gæsten til at gøre noget, der umiddelbart virker mere besværligt, som for eksempel at skulle downloade en app for at styre varmen i huset, frem for bare at dreje på termostaten. Men lykkes man med at forklare, hvorfor man skal gøre det, og hvad udbyttet er, så viser undersøgelserne, at gæsterne gerne vil nudges i en mere grøn retning.

Bæredygtighed er en rejse – tag gæsten med

En del af undersøgelsen har også omhandlet selve kommunikationen af de bæredygtige tiltag, og her viser resultaterne, at gæsterne generelt har stor forståelse for, at bæredygtighed for mange overnatningssteder er et pågående arbejde, hvor nogle er nået langt på rejsen, mens andre lige er begyndt. Det er ifølge Henriette Mølgaard Hansen en vigtig pointe for mange aktører, der står midt i processen:

”Nogle overnatningssteder kan måske være lidt tilbageholdne med at fortælle gæsterne om deres tiltag, hvis de føler, at de endnu ikke har været hele vejen rundt, men rapporten viser os, at gæsterne synes, det er OK at promovere de bæredygtige tiltag undervejs også. Gæsterne vil altså gerne inviteres med på den bæredygtige rejse, så længe man er transparent om, at det er en igangværende proces, og så længe man kan leve op til sin egen kommunikation.”

Analysen er en del af Dansk Kyst- og Naturturismes projekt ’Bæredygtig Kapacitet’, og sigtet er, at viden fra projektet skal sætte retning for feriehusenes og campingpladsernes videre grønne omstilling. Feriehusejernes Brancheforening samt de deltagende feriehusudlejningsbureauer, feriehusejere og campingpladser har alle bidraget med hjælp til gennemførelsen af testopholdene.

Om analysen:

  • Der er gennemført 31 testpilotophold i Danmark 
  • Testopholdene er blevet gennemført i perioden 1. september - 4. november 2021
  • Testopholdene har både været i feriehus og på campingpladser (feriehytter)
  • Testopholdene varede fire dage 
  • Både danske og tyske testpiloter har bidraget til undersøgelsen
  • Undersøgelsen er foretaget som et kvalitativt studie. Gæsterne har via autoetnografi udført en række opgaver i løbet af ferieopholdet. Der er desuden gennemført dybdeinterview med gæsterne under opholdet samt ligeledes gennemført en spørgeskemaundersøgelse forud for opholdene
  • Alexandra Instituttet har gennemført analysen på vegne af Dansk Kyst- og Naturturisme 
  • Projektet er gennemført med midler fra Regeringens Sommerpakke 2020/2021 
Medarbejderfoto_Henriette
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

hmh@kystognaturturisme.dk