Artikektkonkurrence ved Vesterhavet

Nye bud på overnatningsenheder er stedbundne og naturnære hos Destination Vesterhavet

15.9.2021
Foto: Destination Vesterhavet i samarbejde med Norrøn og Landsyd, Stedse samt Studio Heima, Orca og The Upcycl

Destination Vesterhavet har fået udviklet tre skitseforslag til bæredygtige overnatningstilbud, der med afsæt i den lokale natur og byggeskik har international appel. De er resultatet af en arkitektkonkurrence, hvor tegnestuerne bag netop har præsenteret skitserne for områdets erhverv.

Destination Vesterhavet har sammen med tre teams bestående af Norrøn og Landsyd, Studio Heima, Orca og The Upcycl samt Stedse netop præsenteret deres bud på, hvordan man gennem spændende, arkitektoniske løsninger kan fremhæve både bæredygtighed og samtidigt skabe overnatningsprodukter, der kan tiltrække international opmærksomhed.

De nyligt præsenterede skitser bygger derfor blandt andet på inspiration både fra udenlandske cases samt destinationens egne lokale kvaliteter. Fælles for løsningerne er nemlig, at tegnestuerne har inddraget den lokale byggeskik, den stedbundne natur og kulturarv samt aktuelle markedstendenser i skitserne af de nye overnatningsenheder, der er udviklet med henblik på at kunne etableres på campingpladser eller som fritliggende hotelenheder.

Hos Dansk Kyst- og Naturturisme, som er partner i projektet, ser man både det bæredygtige og det stedsspecifikke som et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med kapacitetsudvikling.   

”Det er stærkt at se, når bæredygtighed, den stedbundne natur og den lokalhistoriske byggeskik tænkes sammen i nye bud på overnatningskapacitet. Arkitekturen tager direkte afsæt i destinationens natur, og alle de tre teams har leveret bud, der viser stor respekt og kærlighed til tidligere tiders byggeskik, men i en ny og moderne kontekst. Dermed kommer kapacitetsopbygning og destinationsudvikling til at spille sammen, og det er med til at forstærke de sammenhænge, man som gæst indgår i under et ferieophold, og betone destinationens styrkepositioner også i overnatningsudbuddet,” siger Mette Greisen Damsgaard, specialkonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Også hos Destination Vesterhavet er man glade for de nye bud på bæredygtig overnatningskapacitet. Peer H. Kristensen, direktør i Destination Vesterhavet, fortæller:

”Arkitekterne har præsenteret nogle meget innovative koncepter, der differentierer sig i forhold til de eksisterende overnatningsenheder, ligger højt på lækkerhedsparameteret og har overraskende design med potentiel international brandingværdi. Samtidig er løsningerne fleksible, så det er muligt at tilføre et lokalpræg, der er tilpasset omgivelserne og udvalgte målgrupper. Jeg håber, at overnatningsaktørerne tager godt imod løsningerne, så vi kan se dem i landskabet i nær fremtid.”

Skitseforslagene er resultatet af en arkitektkonkurrence som Destination Vesterhavet, Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune samt Dansk Kyst- og Naturturisme udskrev tidligere på året med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Her kunne tegnestuer byde ind med ideer til, hvordan man skaber nye bæredygtige overnatningsmuligheder, der både er CO2-venlige og har international brandingværdi. Tegnestuerne Norrøn i samarbejde med Landsyd, Studio Heima, Orca og The Upcycl samt Stedse blev da udvalgt til at arbejde videre og præsenterede i sidste uge deres bud for destinationens erhverv som inspiration til fremtidig etablering af nye overnatningstilbud.

Udviklingen af skitseforslagene er en del af Destination Vesterhavets arbejde med at skabe en stærk og sammenhængende vestkystdestination på tværs af kommunerne Ringkøbing-Skjern og Varde og sætter konkret fokus på udvikling af ny kapacitet i området.

Om projektet:

  • Skitseprojektet er en del af aktiviteten 'Kapacitetsudvikling og investeringsfremme', som er en indsats i Destination Vesterhavets overordnede destinationsudviklingsprojekt. 
  • Destination Vesterhavet er projektejer for projektet, hvor Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner samt Dansk Kyst- og Naturturisme er projektpartnere. 
  • Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk