Dansk Kyst- og Naturturisme
Artikektkonkurrence ved Vesterhavet

Nye bud på overnatningsenheder er stedbundne og naturnære hos Destination Vesterhavet

9/15/2021

Destination Vesterhavet har fået udviklet tre skitseforslag til bæredygtige overnatningstilbud, der med afsæt i den lokale natur og byggeskik har international appel. De er resultatet af en arkitektkonkurrence, hvor tegnestuerne bag netop har præsenteret skitserne for områdets erhverv.