Fanø

Nyt hotelprojekt kan være på vej på Fanø

22.6.2022
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Et nyt bæredygtigt projekt kan være på vej på Fanø. Fanø Kommune samt en række aktører står bag forslaget om et nyt helårshotel, som skal videreføre Fanøs stedbundne kvaliteter og styrke områdets position som attraktivt feriested til gavn for både gæster og borgere.

Kyst- og naturturismen i Danmark har fået luft under vingerne under corona, og særligt den danske vestkyst er populær blandt danske og udenlandske turister. Det gælder også i Fanø Kommune, hvor turismen er et af de vigtigste erhverv, som hvert år sikrer omsætning og beskæftigelse i lokalsamfundet. Nu kan et muligt nyt stort projekt være med til at sikre en stærkere helårsturisme, når Fanø Kommune sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme og PLANET-Gruppen præsenterer et forslag om etablering af et nyt hotelprojekt ved Rindby Strand samt udarbejdelse af en ny helhedsplan for området.

"Turismen er et af de vigtigste erhverv på Fanø, og nu tager vi i forlængelse af vores kommuneplan et nyt skridt i retning af at sikre en stærk helårsturisme. Et hotelprojekt som dette kan være medvirkende til at sikre et varieret udbud af overnatningsformer, som kan forlænge sæsonen til gavn for blandt andet de lokale erhvervsdrivende samt skabe flere helårsarbejdspladser og potentielt tiltrække nye borgere til området," forklarer borgmester i Fanø Kommune Frank Jensen.

Hele området ved Rindby Strand kan se frem til en ansigtsløftning de kommende år, og ifølge Dansk Kyst- og Naturturisme, som under indsatsen Invest in Coastal Tourism in Denmark arbejder for at tiltrække investeringer til kyst- og naturturismen i Danmark, kan etableringen af et nyt hotelprojekt være med til at skubbe yderligere til Danmarks bæredygtige turismeudvikling.

"Det er en spændende proces, der er i gang netop nu, hvor der arbejdes målrettet på at sætte retningen for udviklingen af hele området for Fanø og mere specifikt området omkring Rindby i god overensstemmelse med den helhedsplan, vi sammen med Fanø Kommune arbejder for at realisere. Et nyt hotelprojekt vil bidrage til at skabe markedsrelevant overnatningskapacitet og tiltrække relevante aktører, som kan realisere og drifte helårsturisme i området," forklarer Investment Manager i Dansk Kyst- og Naturturisme Claus Hyttel Skrubbeltrang, som også glæder sig over, at et kommende hotel vil blive opført under en officiel bæredygtighedscertificering:

"Forslaget bærer generelt præg af høje ambitioner om at drive turismevæksten i en mere bæredygtig retning, og projektet vil således skubbe Fanø helt i front på den grønne bølge."


Borgernes input er afgørende i den videre proces
Arealet, der er i spil, huser i dag campingplads, købmand og parkeringsanlæg. Området er tidligere ejet af lokale borgere på Fanø, som selv har budt ind med grunden for at tilbyde et afsæt for at realisere et muligt hotelresort. Den 21. juni havde interesserede borgere mulighed for at møde op til idéhøring i forbindelse med projektet. Her blev PLANET-Gruppens udkast præsenteret som afsæt for dialog og input til den videre behandling af forslaget, hvilket ifølge Frank Jensen er helt afgørende for projektets succes.
"En vigtig del af projektet er, at hotellet kan spille en aktiv rolle i lokalsamfundet og fungere som et aktiv for øens borgere. Vi har derfor set frem til at høre de mange gode idéer fra dagens deltagere, som kan blive startskuddet til den næste fase af projektets mulige tilblivelse."

Borgmesteren bakkes op af Sven Hollesen, tysk direktør for PLANET-Gruppen, som er en dansk-tysk investerings- og ejendomsudviklingsvirksomhed, der udvikler og implementerer innovative ferieprojekter i Danmark og Nordtyskland. Sven Hollesen bor i Tyskland, men stammer oprindeligt selv fra området, og Fanø har derfor en helt særlig betydning for ham og rummer et stort potentiale.

"Formålet er at skabe et unikt hotelprojekt med respekt for Fanøs stedbundne kvaliteter og natur, hvor byggestil, arkitektur og landskab går hånd i hånd til glæde for lokale såvel som turister. Byggeriet skal blandt andet understøttes af en dansk arkitekt med erfaring fra både den danske vestkyst og udenlandske projekter, så vi sikrer den vigtige lokale forankring såvel som internationale ambitioner," lyder det fra Sven Hollesen, som også deltog på tirsdagens idéhøringsmøde.

Forslagene fra tirsdagens borgermøde vil nu blive behandlet og tages med i den videre proces i udarbejdelsen af den nye helhedsplan for området.

Claus Hyttel Skrubbeltrang
Vil du vide mere?

Investment Manager

chs@kystognaturturisme.dk