Skitsetegning af Kalvehave Havn

Nyt idékatalog: Sådan kan autocampere bidrage til mere liv og omsætning på lystbådehavne

25.10.2022
Foto: Hasløv og Kjærsgaard Arkitekter

Lystbådehavne er populære opholdssteder for gæster, der rejser i autocampere – en ferieform i hastig vækst. Så hvordan kan havnene bedst muligt modtage de mange nye gæster på hjul, og hvilke regler skal man som havn være opmærksom på, når man inviterer autocamperne indenfor?

Fra de første lune solstråler rammer os i foråret og til de sidste slipper deres tag i efteråret, ruller et stigende antal turister ud i landet med huse på fire hjul. Autocamperturismen vinder frem hos både danske og udenlandske gæster – og på vejene ses både flere moderne luksuskøretøjer med brusebad og emhætte samt flere primitive og hjemmebyggede vans.

Fælles for autocamperturisterne er, at de gerne vil opholde sig naturskønt og (i perioder) med adgang til blandt andet vand, strøm, toilet og bad. Og her er danske lystbådehavne populære opholdssteder, da beliggenheden er attraktiv og de faciliteter, der efterspørges, er de samme som lystsejlerne. Derudover rummer lystbådehavnene arealer til vinteropbevaring, der ofte er ledige om sommeren.

"Autocampere udgør en væsentlig del af landskabet i kyst- og naturturismen, og vi ved, at mange autocamperturister gør ophold på lystbådehavne på deres rejse. Vi har derfor ønsket at tydeliggøre de reguleringsmæssige forhold og det udviklingsrum, der gør sig gældende for lystbådehavne. Samtidig har vi arbejdet med, hvordan lystbådehavnene kan modtage og indpasse de nye gæster på hjul, så det ikke blot imødekommer autocamperturisternes ønsker, men også de øvrige brugere af lystbådehavnene," fortæller Mette Greisen Damsgaard, souschef for destinationsudvikling hos Dansk Kyst- og Naturturisme.”

Resultaterne præsenteres i idékataloget ’Autocampere på lystbådehavne – Etablering og drift af pladser til autocampere i havnemiljøer’, der er udarbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med Destination SydkystDanmark og VisitLolland-Falster.

"Idékataloget arbejder med forskellige havnetypologier, fx småbyhavnen, købstadshavnen og naturhavnen, hvor karaktertræk og potentialer præsenteres. God skiltning og nytænkning af kørselsveje går på tværs af typologierne, men vi har også arbejdet med, hvordan muligheder for autocampere kan sammentænkes med rekreativ forskønnelse i forskellig skala. Fx ved at arbejde med beplantning, belægning og faciliteter, der kommer alle lystbådehavnens brugere til gode,” fortæller Mette Greisen Damsgaard.

Fra Fejø til Faxe Ladeplads

Udover de reguleringsmæssige forhold og typologier præsenteres fire eksempelhavne i idékataloget: Dybvig havn på Fejø, Faxe Ladeplads Lystbådehavn, Kalvehave Lystbådehavn og Gedser Lystbådehavn. De fire havne illustrerer nogle af de generelle erfaringer og muligheder, som autocampere udgør for lystbådehavne i Danmark.

På baggrund af en analyse og dialog med de enkelte havne kommer idékataloget med individuelle anbefalinger inklusive skitser for tiltag, der kan forbedre modtagelsen af og ophold for autocampere på havnene.

”På Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har vi lange kyststrækninger og over 40 lystbådehavne af forskellig karakter. Interessen for at udvikle havnene som samlingspunkt for både lokale og besøgende er stor – og det gælder også i forhold til autocampere. Derfor har det været inspirerende at se, hvordan man med forholdsvis simple greb kan lave rekreativ forskønnelse og skabe plads til alle brugergrupper,” siger Rikke Karlsson, projektleder i Destination SydkystDanmark.

Idékataloget er udarbejdet af Hasløv og Kjærsgaard som en del af projektet ’Revitalisering af havnemiljøerne i Destination SydkystDanmark og Sydhavsøerne’ og er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Lovgivningsmæssige muligheder

Overordnet eksisterer der to muligheder for lystbådehavnene i forhold til at modtage autocampere: raste- og parkeringspladser og såkaldte mindre ”stellpladser”. Sidstnævnte administreres efter campingreglementet.

På en raste- og parkeringsplads må lystbådehavnen tage betaling for parkering og/eller brugen af servicefaciliteter. Da stellpladser administreres efter campingreglement, må lystbådehavnen i det tilfælde til gengæld kræve betaling for selve overnatningen. Her følger dog en række andre betingelser og regler, som i dag i praksis gør det meget svært at realisere stellpladser på havnene.

Vil du vide mere?