Strand med livreddertårn

Nyt konceptkatalog giver inspiration til udvikling af profilstrande

3.2.2020
Foto: Hvidesande.dk

Et nyt konceptkatalog skal inspirere og understøtte udviklingen af bynære strande på Vestkysten. Kataloget kommer blandt andet med anbefalinger til basisfaciliteter og koncepter samt cases til inspiration for strandudvikling.

Vestkystens særkende og største attraktion er den 550 km lange, åbne kyststrækning med storslåede klitlandskaber og ikke mindst strande, der hvert år tiltrækker mange danske og udenlandske besøgende. De åbne, uberørte strande skal også fremadrettet være et trækplaster og adskille Vestkysten fra andre destinationer.

Mange besøgende har dog en forventning om et vist niveau af service i forbindelse med de strande, der knytter sig til de større feriesteder. En forventning som i dag ikke honoreres alle steder, og dermed går ud over gæsteoplevelsen.

Som et led i eksekveringen af Udviklingsplan for Vestkysten har syv kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme derfor arbejdet med, hvordan der kan skabes en bedre gæsteoplevelse på udvalgte strande ved stærke feriesteder. Det første skridt i den retning er udgivelsen af et konceptkatalog for Vestkystens Profilstrande.

”Konceptkataloget giver inspiration til kommuner og andre interessenter til at udvikle bynære strande i en strategisk retning – og med hensyn til strandenes landskabelige- og naturmæssige værdier, de eksisterende planmæssige forudsætninger samt gæsternes behov. Målet er at øge gæsteoplevelsen og fremme kommercielle aktiviteter samt erhvervsudvikling og i sidste ende øge gæsternes forbrug – til gavn for lokalsamfundene,” fortæller Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Konceptkataloget er udarbejdet af BARK Rådgivning for syv kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme samt Dansk Kyst- og Naturturisme. Kystdirektoratet har bidraget til samarbejdet gennem vejledning om regler inden for strandbeskyttelse og klitfredning.

”Arbejdet med konceptkataloget har været med til at tydeliggøre, at strandene langs Vestkysten er meget forskellige – og derfor heller ikke skal behandles ens,” siger Sara Line Bohn, administrerende direktør i BARK Rådgivning og fortsætter:

”Konceptkataloget viser veje til, hvordan man med nænsomhed og de rette tiltag kan være med til at højne kvalitet, serviceniveau og tilbyde nye oplevelser på udvalgte strande - også uden at det går på kompromis med det, der gør Vestkystens strande unikke. Jeg håber, at kataloget kan være grundlag for at gøre nogle af ideerne til virkelighed.”

Rammebetingelser og strandtyper

Kataloget tager udgangspunkt i syv udvalgte strande ved syv stærke feriesteder på Vestkysten. Med inspiration fra ind- og udland og med udgangspunkt i koncepter for tre strandtyper; havnebystranden, bystranden og natur- og eventstranden, giver kataloget en række anbefalinger til strandudvikling, så barren løftes, og gæsterne oplever et højt serviceniveau på de udvalgte strande.

Derudover skaber kataloget overblik over, hvad der er muligt inden for gældende lovgivning, og hvor kommunerne med den nuværende lovgivning kan støde på forhindringer.

En netværksgruppe bestående de syv kommuner skal arbejde med den lokale forankring og implementeringen af konceptkataloget og ser spændende muligheder for nye tiltag:

”Vi har allerede en helt fantastisk badestrand i Thyborøn, men vi ser kataloget og det øgede fokus, det giver på stedet, som et middel til at øge kvaliteten af faciliteterne endnu mere,” siger Mariane Vistisen Lindskov, leder af Plan og Projekt, Lemvig Kommune.

Fakta om Vestkystens profilstrande

  • Profilstrande defineres som et fast defineret stykke strand lange Vestkysten med høj grad af service og sikkerhed, og hvor der igennem testforløb skal tilbydes særlige oplevelser gennem fysiske eller oplevelsesbaserede tiltag.
  • De deltagende kommuner er Hjørring, Jammerbugt, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde og Tønder kommuner.
  • De udvalgte profilstrande er Løkken Moleleje, Blokhus Strand, Thyborøn Strand, Thorsminde Strand, Hvide Sande Sydstrand, Vejers Strand og Lakolk Strand.
Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk