Maribo Naturpark

Nyt samarbejde skal sikre bedre muligheder for outdoor-aktiviteter

27.1.2021
Foto: Daniel Villadsen

Aktivt udeliv og naturoplevelser er populære som aldrig før både blandt daglige motionister og turister, men infrastrukturen har ikke fulgt med. Det skal et historisk samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, Danmarks Idrætsforbund og OnTrail ændre på.

Danskerne er vilde med at være aktive i naturen. Vi går, løber, cykler, ruller og sejler som aldrig før, og den tendens har kun taget yderligere fart under corona. Samtidig er der en stigende interesse fra udlandet i at arrangere aktive outdoor-ferier i den danske natur.

Infrastrukturen har dog ikke fulgt med udviklingen. Derfor starter Dansk Kyst- og Naturturisme, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og OnTrail et samarbejde, der skal give ny viden og inspiration til drift af outdoor-faciliteter. Samarbejdet er historisk, for det er første gang idrætsbranchen og turistbranchen er gået sammen om en fælles indsats for at sikre bedre outdoor-muligheder.

”Erfaringerne viser, at det er enormt vanskeligt at finansiere drift af outdoor-faciliteter i Danmark, blandt andet fordi der er så mange forskellige typer af ejerskab. Derfor ser vi, at mange faciliteter er misvedligeholdte, gror til eller helt forsvinder. Det er problematisk. Og da faciliteterne er vigtige både for idrætten og for turistbranchen, så det er helt oplagt med en fælles indsats,” siger Casper Lindemann, der er facilitetskonsulent i DIF.

Tidssvarende faciliteter

Projektets formål er at blive klogere på, hvordan outdoor-faciliteter kan driftes. Projektet skal kortlægge, identificere og videreformidle gode eksempler på driftsmodeller fra både indland og udland. De identificerede driftsmodeller samles i et inspirationskatalog, som skal hjælpe de mange både private og offentlige outdoor-aktører til et bedre samarbejde og en bedre drift af nuværende og nye faciliteter både på land og til vands.

”Vores natur er et af de største trækplastre på både danske og udenlandske turister, og turisterne efterspørger gode faciliteter i naturen. Derfor er det helt oplagt at samarbejde, så vi kan få faciliteter, der matcher efterspørgslen og giver gode oplevelser i vores fantastiske natur. Det kan forhåbentlig både aflæses på turismen og i folkesundheden,” siger Christine Jürgensen, der er udviklingskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Læs mere om projektet

Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

cju@kystognaturturisme.dk