Cykeltur i Ribe

Oplevelser, der giver medvind til cykelglæden

19.9.2023
Foto: Jacob Gosch

Den gode cykeloplevelse er i centrum, når der skal udvikles et rekreativt cykelnetværk i Danmark – et såkaldt cykelknudepunktsnetværk. Men hvad skal der til for at sikre cykelglæden, så flere har lyst til at hoppe på cyklen i deres fritid?

Lad os bringe cykelturen tilbage! Finde den gamle havelåge eller elcyklen frem. Cykle på udflugt, store og små, side om side. Vælge strækninger væk fra lige landeveje og tung transport mod dybe dale og grønne bøgeskove. Nyde følelsen af frihed, mens vi jagter iskiosken og triller videre mod næste eventyr.

Sådan lyder et uddrag af fortællingen om at skabe et netværk for rekreativ cykling. Den gode cykeloplevelse og følelsen af flow er i højsædet, når vi skal udvikle og kortlægge cykelknudepunktsnetværket.

Selve udpegningen af strækninger i knudepunktsnetværket går derfor ud på at finde frem til de veje og stier, der forbinder interessante steder på en sikker og sammenhængende måde. Det kan fx være særlige naturoplevelser, udsigtspunkter og seværdigheder, men også faciliteter såsom indkøb, bespisning, overnatningsmuligheder, toiletter og cykelservice.

Kan man sætte cykelglæde på formel?

Arbejder man med at planlægge cykelinfrastruktur, er man formentligt allerede bekendt med CROW, som er beskrevet i ’Design manual for bicycle traffic’ fra 2006. CROW bygger på fem principper for at etablere god cykelinfrastruktur: attraktivitet, direkte adgang, sammenhæng, sikkerhed og komfort.

CROW tager dog udgangspunkt i, at vi skal komme så hurtigt og sikkert som muligt fra A til B. Men hurtighed er underordnet, når vi cykler i vores ferie eller fritid. Her er selve turen en del af oplevelsen, og det handler om at nyde den mest muligt.

Når der skal udpeges strækninger til cykelknudepunktsnetværket i Danmark, skruer vi derfor op for attraktivitet og ned for direkte adgang. Sikkerhed og komfort er selvfølgelig stadig vigtige parametre for en god rekreativ cykeloplevelse.

I rapporten Fra data til betanetværk har vi, med afsæt i CROW og viden om bl.a. endorfiner, landskabsplanlægning, flowteori og storytelling, defineret tre principper med hver sine parametre for udpegning af strækninger til netværket (se figuren nedenfor). De tre principper har et større fokus på det rekreative og oplevelsesmæssige, end hvad der ligger i CROW-principperne.

Principper for udpegning af strækninger til cykelknudepunktsnetværket

Foto:Dansk Kyst- og Naturturisme

Reason to bike i Belgien

I Belgien er de ikke blot dygtige til at skabe gode cykeloplevelser og god rekreativ cykelinfrastruktur. De er også dygtige til at skabe cykeloplevelser, der i sig selv er grund nok til at hoppe på cyklen.

I provinsen Limburg satte de i 1995 et mål om, at de ville være den bedste cykeldestination i hele Belgien. Minedriften var et overstået kapitel, og der skulle nu opbygges nye erhverv i egnen. Området var allerede velsignet med spektakulær natur og kulturarv, bl.a. minedrift og ølbrygning, så det var oplagt at satse på cykelturismen. Her opstod ideen om et cykelknudepunktsnetværk.

Man startede helt fra bunden og har siden udviklet og udbygget netværket med fokus på tre principper for at sikre høj kvalitet, så cykelgæsterne har lyst til at komme tilbage igen og igen: strækningerne skal være bilfri – forstået på den måde, at cyklisterne ikke skal køre i samme bane som bilerne – de skal være fulde af oplevelser, og så skal de være komfortable og sikre.

Siden 2012 har man i Limburg arbejdet på at koble endnu et lag på cykeloplevelsen, ved at lave interventioner, der forstærker oplevelsen af naturen, landskabet og kulturarven. Fokus for dem har været bæredygtighed, autenticitet, harmoni og interaktion med omgivelserne samt tilgængelighed for alle.

Det har foreløbigt resulteret i tre sceniske cykelruter: Cycling trough Water, hvor cyklisterne krydser en sø i øjenhøjde, Cycling through the Trees, en cirkulær bro i skoven, der tager cyklisterne op i trækronernes højde, samt Cycling through the Heathland, en lang træbro gennem hedelandskabet i en af Limburgs nationalparker.

Flere sceniske ruter er på vej – én rute skal tage cyklisterne ned i undergrunden for at se marmorgrotter, og en anden skal tage cyklisterne gennem minelandskabet.

Læs mere om ruterne, og se billeder i artiklen her

Nationale principper for gode cykelruter

Som en del af Cyklens År 2022 udarbejdede Vejdirektoratet en række principper for de Nationale Cykelruter. Principperne skal anvendes som vurderingsgrundlag, når kommuner ansøger om ændringer af de eksisterende Nationale Cykelruter, eller hvis der skal planlægges en ny National Cykelrute. Der er både opsat generelle, overordnede principper for arbejdet med Nationale Cykelruter samt principper for vej- og stityper, rekreative værdier, infrastruktur, service, drift og vedligehold.

Ligesom for det kommende cykelknudepunktsnetværk, skal der fremover i højere grad være fokus på den gode cykeloplevelse og rekreative værdier på de Nationale Cykelruter.

Principperne for de rekreative værdier handler blandt andet om, at ruterne planlægges, så der skabes mulighed for oplevelser på selve ruten; at ruterne lægges, så de passerer eller er i umiddelbar nærhed af væsentlige naturattraktioner, kulturattraktioner og forlystelser i området – men også, at de giver cykelgæsterne mulighed for at gøre mindre stop undervejs ved fx bålpladser, shelters, legepladser, naturlegepladser, bademuligheder mv.

For at sikre en sammenhæng og gøre det nemmere for kommunerne at planlægge kommende cykelknudepunktsnetværk, er der i materialet for udrulning af netværket derfor også anbefalinger om også at bruge principperne for de nationale cykelruter i vurderingen af strækningernes egnethed.

Læs mere i rapporten Principper for de Nationale Cykelruter

Mette Rohde Böwadt
Vil du vide mere?

Projektchef

mrb@kystognaturturisme.dk