Aarø

Plan for bæredygtig udvikling af turismen på Orø skydes i gang

21.3.2023
Foto: Destination Sønderjylland

Med Orø er nu tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for småøer på vej. De to øvrige er Aarø og Endelave. Planerne skal sikre bæredygtig turismeudvikling, der kommer lokalsamfundet til gavn og giver gæsterne gode oplevelser.

De danske småøer har de seneste år oplevet en stor tilstrømning af turister. Det er positivt, men sætter også et pres på småøernes infrastruktur og basale turismefaciliteter, som havne, veje, stiforbindelser, toiletter og opholdsområder.

”Den positive udvikling har medført et behov for at fremme en mere bæredygtig turisme på småøerne, som kommer lokalsamfundet og naturen til gavn – og som giver turisterne en god oplevelse, når de besøger øen. Det kræver en målrettet indsats, så turismen kommer til at styrke både den lokale beskæftigelse og samtidig bidrager til en bæredygtig bosætnings- og erhvervsudvikling,” fortæller Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

I samarbejde med LAG Småøerne har Dansk Kyst- og Naturturisme taget initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte småøer. Udover Orø, som er nyeste ø på listen, udarbejdes også planer for Aarø og Endelave.

De strategisk-fysiske udviklingsplaner skal understøtte en bæredygtig udvikling af småøerne som attraktive feriemål. Det overordnede formål er at sikre et turismefagligt fundament for den kommunale planlægning og ikke mindst en sammentænkning af private og offentlige investeringer.

”Erfaringerne fra Aarø og Endelave viser, at arbejdet med de fysiske udviklingsplaner får nye ideer og nye løsninger op til overfladen. Analyserne og planarbejdet skaber nye muligheder for at udvikle turismen positivt. Vi ser derfor også frem til at være med til at føre erfaringerne fra Aarø, Orø og Endelave videre til de øvrige småøer,” siger Morten Priesholm, projektkoordinator hos LAG Småøerne.

Erfaringer og tværgående iagttagelser fra udarbejdelsen af planerne på de tre øer indsamles og opsummeres i en række anbefalinger. Formålet er, at øvrige småøer skal kunne tage udgangspunkt i generelle udfordringer og potentialer for småøer, når de skal udvikle deres ø-turisme.

Konkrete og fysiske forslag til forbedringer på Orø

Orø er kendt som Isefjordens perle. På trods af sine godt 14 km2 byder øen på alt fra vandring på trampestierne, cykelture, havørredfiskeri og kulturhistoriske museumsbesøg.

”Orø er et attraktivt besøgsmål og rummer et potentiale for at bidrage til udviklingen af turismen i hele destinationen. Men hvis vi skal løfte potentialet, er det vigtigt, at udviklingen sker i et tæt samspil med beboere og lokalt erhvervsliv. Vi glæder os meget til at sætte gang i processen og arbejde med Orøs udviklingsmuligheder for at blive et turismekraftcenter på Sjælland,” siger Louise Damgaard Terkildsen, projektchef hos Destinations Sjælland, som dækker Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse kommuner.

Hos Holbæk Kommune er de også begejstrede for at indgå i projektet:

”Det er et meget spændende projekt, som jeg ser frem til at følge. Planen skal identificere udviklingspotentialer og udfordringer, og så skal den indeholde en strategi for ø-turismen. En bæredygtig strategi – både økonomisk, socialt og miljømæssigt,” fortæller formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling Lars Qvist.

Projektet vil også munde ud i række konkrete og fysiske forslag til forbedringer, som kan øge gæsteoplevelsen på Orø og den lokale tilfredshed.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Orø udarbejdes sammen med en række eksperter, Dansk Kyst og Naturturisme, Destination Sjælland, Holbæk Kommune, de lokale øboere og turismeaktører. Et stærkt samarbejde med de lokale beboere, foreninger og erhvervsaktører er afgørende for at sikre den lokale opbakning og forankring. Planen har et samlet budget på 950.000 kr., hvoraf Holbæk Kommune bidrager med 250.000, og LAG og Dansk Kyst- og Naturturisme bidrager med 700.000 kr.

Emmely Urth Staghøj
Vil du vide mere?

Udviklingskonsulent

emu@kystognaturturisme.dk