Vejle Fjord, Ibæk Strandvej

Stort behov for ladestandere til turister i kystnære områder

26.1.2022
Foto: Jakob Vingtoft

Turister benytter sig i stigende grad af elbiler, når turen går til Danmark på ferie, og en ny undersøgelse viser, at kyst- og naturturismen i Danmark frem mod 2030 kan forvente, at mellem 18 og 41 procent af turisternes biler vil køre på el.

Salget af elbiler i Danmark og resten af Europa er støt stigende, og ifølge De Danske Bilimportører var 2021 året, hvor det "elektriske gennembrud" kom for personbilerne. Denne udvikling gælder også for turisterne, der i stigende grad ankommer til Danmark i elbiler, og antallet forventes at stige markant frem mod 2030. Det viser en ny rapport udarbejdet af Rambøll for Dansk Kyst- og Naturturisme.

Rapporten beregner to scenarier for forventningen til antal elbiler i kyst- og naturturismen, hvor minimumscenariet foreskriver, at elbilerne vil stå for 18 pct. af alle bilrejsende, mens det i henhold til maksimumscenariet vil være 41 pct. af turisterne, der kører i elbiler i 2030 blandt kyst- og naturturisterne. Det svarer til, at der vil ankomme 19.500 og 45.500 elbiler i kyst- og naturområderne pr. dag i juli måned, hvilket skaber et akut behov for flere ladestandere i kystnære områder.

"Når salget af elbiler stiger, er det vigtigt, at infrastrukturen følger med i samme tempo – det gælder ikke mindst i turistområderne, hvor vi kan se, at behovet er voksende og vil fortsætte med at stige støt de kommende år," fortæller Jens Hausted, som er direktør hos Dansk Kyst- og Naturturisme, og fortsætter: "I dag råder landets kystnære områder kun i mindre grad over et bredt net af ladestandere, og der er derfor behov for en udbredelse af en veludbygget ladeinfrastruktur, som både møder behovet blandt elbilisterne i kyst- og naturturismen samt behovet fra de borgere, virksomheder og andre aktører, der har behov for opladning af deres elbil."

Hvor elbilerne i dag udgør ca. 2 pct. af alle bilturister blandt kyst- og naturturister i Danmark, skal turismeområderne således omstilles til, at elbilerne kommer til at stå for en betydeligt større andel i 2030. Helt konkret foreskriver de to scenarier, at Danmark kan forvente mellem 735.000 og 1,7 mio. elbiler årligt i 2030.

"En stor del af virksomhederne i kyst- og naturturismen er godt i gang med at ruste sig til elbilisternes ankomst, men flere efterspørger en koordineret indsats for lokalt at håndtere opstillingen af ladestandere, og her er forventningen, at scenarierne kan danne grundlag for den videre dialog mellem turistaktører og kommuner," siger Jens Hausted.

Turistdirektør: Ladeinfrastruktur bliver afgørende for dansk turisme

Destination Vesterhavet er en af de destinationer, som i øjeblikket oplever en markant stigning i antallet af turister, der ankommer i elbil. Ifølge direktør Peer Kristensen er det helt afgørende for dansk turismes konkurrenceevne i fremtiden, at man får etableret en god ladeinfrastruktur i kystområderne. Det gælder ikke mindst i Varde Kommune, hvor antallet af elbiler pr. dag i juli måned i forhold til de to scenarier er beregnet til at ligge mellem henholdsvis 1.700 og 3.900 i 2030.

"Vi har i år været vidne til en stor stigning i antallet af el- og hybridbiler langs Vestkysten hos såvel danske som udenlandske gæster, og vi forventer, at udviklingen vil fortsætte med at stige med hastig kraft. Det er derfor fuldstændig afgørende for dansk turisme, at vi får etableret et bredt netværk af ladestandere i kystområderne – ellers vil vi opleve, at turisterne vælger os fra til fordel for andre lande og destinationer med mere udbyggede netværk," fortæller Peer Kristensen og fortsætter: "Vores forventning er, at muligheden for at oplade bilen vil blive et helt basalt krav og en hygiejnefaktor for gæster i fremtiden, ligesom vi oplevede det med etableringen af bredbånd i sommerhusområderne for nogle år tilbage. Derfor mener vi også, at der ligger en offentlig forpligtelse i, at der kommer en god ladeinfrastruktur på Vestkysten."

Rapporten anbefaler, at der lokalt bør etableres dialog og tæt samarbejde om udrulningen af ladeinfrastruktur mellem elselskaber, kommuner, turistaktører og andre erhvervsaktører og destinationsselskaber, og at kommunen påtager sig en central rolle i at få samlet aktørerne.

Nogle af de beslutninger, der skal træffes, er blandt andet, hvor stor en andel af kommunernes ladestanderne, der skal være private normalladere, som typisk kan benyttes ved overnatningsstedet, og hvor stor en del af ladestanderne der skal være lynladere, som er tilgængelige i det offentlige rum.

"Rapporten giver os ny, værdifuld viden, der kan kvalificere arbejdet med de forskellige scenarier yderligere. Nu skal vi i samarbejde med aktørerne og de offentlige instanser vurdere, hvilken løsning vi tror mest på, og herefter kan vi komme med en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi etablerer den bedste infrastruktur til gavn for både lokale borgere og turister i området. De nye data kan desuden danne grundlag for at øge den kommercielle interesse for at etablere flere ladestandere på Vestkysten," slutter Peer Kristensen.

Antallet af kyst-og naturturister i bil udgjorde i 2019 ca. 8,4 mio. personer, og de er beregnet til at transportere sig til og rundt i Danmark i ca. 3,3 mio. biler.

Fakta om rapporten 'Kyst- og naturturisters behov for ladeinfrastruktur – scenarier frem mod 2030'

  • Rapporten er udarbejdet af Rambøll for Dansk Kyst- og Naturturisme i et samarbejde med Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Visit Lolland-Falster (Guldborgsund og Lolland kommuner) og VisitDenmark.
  • Rapportens beregninger omfatter den kommercielle og overnattende del af turismen. Efterspørgslen fra turister i eget sommerhus og endagsturister indgår således ikke i rapporten.
  • Kun rene elbiler indgår i rapportens beregninger.
  • Beregningerne tager udgangspunkt i en jævn udvikling i kyst- og naturturismen på i gennemsnitligt årligt 2,1 procent i perioden 2019-2030. Der er ikke taget højde for evt. nye udvidelser og ferieområder.
  • Formålet med rapporten er at give kystnære kommuner bedre viden om, hvilket behov for elladestandere danske og udenlandske turister kan få i deres områder frem mod 2030.
  • Rapporten indeholder et minimum- og et maksimumscenarie for antallet af elbiler i kyst- og naturturismen frem mod 2030 på landsplan og i kommunerne Varde, Ringkøbing-Skjern, Lolland og Guldborgsund.
Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Programchef

cra@kystognaturturisme.dk