Sønæs ved Viborg

Stort potentiale i rekreativ kyst- og klimatilpasning

10/22/2020

Klimaforandringer sætter i stigende grad landets kystområder under pres og udgør en akut samfundsmæssig udfordring. En ny rapport belyser nu potentialet i at indtænke klimatilpasning som en rekreativ ressource, der kan styrke Danmarks samlede turismeprodukt og den lokale udvikling.