Gå til indhold
Sønæs ved Viborg

Stort potentiale i rekreativ kyst- og klimatilpasning

22.10.2020
Foto: Kenneth Armitzbøll

Klimaforandringer sætter i stigende grad landets kystområder under pres og udgør en akut samfundsmæssig udfordring. En ny rapport belyser nu potentialet i at indtænke klimatilpasning som en rekreativ ressource, der kan styrke Danmarks samlede turismeprodukt og den lokale udvikling.