Sti 100

Værdifuld viden fra tre år med otte vækstprojekter

13.3.2020
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Med konsolideringen i nye destinationsselskaber skal mange nye samarbejder på tværs af kommunegrænser og aktører etableres. Otte vækstprojekter har taget forskud på den opgave og deler i et helt nyt katalog ud af deres personlige erfaringer.

I løbet af tre år har Dansk Kyst- og Naturturisme arbejdet med otte forskellige vækstprojekter. Og som en del af en tværgående indsats er de mange gode erfaringer, der er genereret i projekterne, samlet i ét fælles erfaringskatalog.

”De otte vækstprojekter har haft vidt forskellige fokus. Hvor det på Bornholm har handlet om oplevelsesudvikling, har det for Djursland-Aarhus handlet om at arbejde strategisk med kapacitetsopbygning og tiltrækning af investeringer,” siger Pennie Henriksen, udviklingskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme, og fortsætter:

”Alligevel har mange udfordringer og problemstillinger – og dermed også løsninger – været fælles for projekterne. Flere af projektdeltagerne har fx bemærket, at de nu oplever at være et skridt foran, når det kommer til samarbejde på tværs af aktører og administrative grænser – meget aktuelt i forhold til konsolideringen i destinationsselskaber.”

Erfaringskataloget er udarbejdet i samarbejde med BARK Rådgivning og som en opsamling på en tværgående videndelingsindsats blandt deltagerne i vækstprojekterne. Formålet med indsatsen har været at styrke og løfte projekterne hver især og samtidig udvikle viden, som kan kvalificere udviklingen i dansk kyst- og naturturisme, og som kan være til inspiration for kommende vækstprojekter og andre, der arbejder strategisk med turisme.

Få del i den værdifulde viden

Udover at beskrive de enkelte indsatser samler erfaringskataloget op på viden, metoder, rapporter og produkter, der er genereret i projekterne. Erfaringerne er inddelt i tre overordnede temaer: Destinationsudvikling i et fælles løft, Kapacitet: nye koncepter og investeringer samt Strategisk udvikling af oplevelser.

”Der er ingen tvivl om, at mange af metoderne, aktiviteterne og produkterne, der er udarbejdet i regi af vækstprojekterne, kan komme rigtigt mange andre til gode. Meningen med kataloget er derfor også at præsentere al den værdifulde viden, der er skabt, så det bliver overskueligt og nemt at plukke i. Derudover har vi samlet op på gode råd og erfaringer, så andre turismeaktører kan gøre brug af dem og måske komme et par skridt foran i forhold til strategisk turismeudvikling og nye samarbejder,” siger Kirstine Cool, rådgivningschef hos BARK Rådgivning.

Maria Aaen
Vil du vide mere?

Projektchef

maa@kystognaturturisme.dk