Vadehavet

Vestkysten viser vejen: Kommuner kan nu byde ind med projektidéer

13.3.2020
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Med indsatsen ’Vestkysten viser Vejen’ skal flere kystbyer og attraktioner langs den danske vestkyst have et løft. Nu kan kommuner, som vil realisere fysiske projekter langs Vestkysten, søge støtte til at føre deres idéer ud i livet.

I 2018 lancerede de 11 kommuner og tre regioner langs Vestkysten Udviklingsplan for Vestkysten, der skal gøre Vestkysten til én af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer.

Med indsatsen ’Vestkysten viser Vejen’ støtter Realdania op om udviklingen og har afsat 40 mio. kr. til at udvikle og løfte kvaliteten af kystbyer og ikke-kommercielle attraktioner langs den jyske vestkyst.

Første skridt var udarbejdelsen af en række strategisk-fysiske udviklingsplaner og foranalyser, som sætter kursen for en sammenhængende udvikling af vestkystens kystbyer og attraktioner - med de lokale potentialer som afsæt. Nu er turen kommet til at støtte realiseringen af en række fysiske projekter, som bidrager til at styrke kystbyernes kvaliteter og skabe store oplevelser langs Vestkysten.

Der er afsat i alt 15 mio. kr. til at støtte 3-4 fysiske projekter, som kan kickstarte en positiv udvikling i kystbyerne i kølvandet på de strategisk-fysiske udviklingsplaner. Derudover er der afsat 10 mio. kr. til at støtte 2-3 nye eller eksisterende attraktioner langs Vestkysten.

Sådan søger man

Alle projekter skal være forankret i de 11 vestkystkommuner og i samarbejde med den lokale destination. Det drejer sig om følgende kommuner: Tønder, Fanø, Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn kommuner.

Støtte til udvikling af nye eller eksisterende attraktioner kan søges af alle vestkystkommuner, destinationer, selvejende institutioner, nationalparker og lignende langs Vestkysten. Der kan søges hver for sig eller i nye samarbejdskonstellationer. Attraktioner skal være beliggende i de 11 vestkystkommuner, men ikke nødvendigvis inden for de 18 feriesteder, som er udpeget i Udviklingsplan for Vestkysten.

Man søger ved at indsende en interessetilkendegivelse senest den 29. april 2020 kl. 12.00.

Læs mere på Realdanias hjemmeside