Marielyst

Workshops skal samle inspiration til tværnationalt bæredygtighedsprojekt ved Femern

15.9.2021
Foto: NaturAktiv/Visit Lolland-Falster

Dansk Kyst- og Naturturisme og Visit Lolland-Falster søsætter nu en workshoprække for uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer om bæredygtige tiltag i turismen. Det sker som led i et forprojekt, der sigter mod at udvikle et større dansk/tysk Interreg-projekt i Femern-regionen.

Etableringen af Femern-forbindelsen skaber et stort potentiale for turismevirksomhederne i området på begge sider af tunnelen. Forbindelsen forventes at stå klar i 2029, men allerede nu arbejdes der med at udvikle nye initiativer, der kan være med til at indfri potentialerne.

Ét af disse initiativer er udviklingen af en bæredygtighedsmærkning/-award på tværs af hele Østersøregionen kaldet Best-of-Baltic (BoB), baseret på et panel bestående af både erhvervsliv og studerende. Initiativet har rødder i den unge generations klimabevægelse og inviterer til samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og turismevirksomheder i regionen.

Indledningsvist skal et nyopstartet forprojekt dog hjælpe med at kvalificere BoB-konceptet ved at indsamle viden og inspiration fra regionen til det forestående Interreg-projekt. Derfor inviterer Visit Lolland-Falster og Dansk Kyst- og Naturturisme i efteråret til en række workshops, hvor udvalgte uddannelsesinstitutioner deltager sammen med Lolland-Falster og Guldborgsund kommuner, Visit Lolland-Falster og Business Lolland-Falster samt Fonden for Entreprenørskab og selskabet Femern Belt Development. Netop koblingen til de studerende spiller en vigtig rolle i projektet fortæller Marina Mana Petersen, innovationskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme:

”Både med vores aktuelle forprojekt, og med det forestående BoB-projekt, ønsker vi, at de unge skal opleve, at ungdomsdeltagelse ikke blot er mulig, men faktisk også gør en reel forskel. De unge er enormt engagerede i klimadebatten og vores forventning er, at både de turismeorganisatoriske interessenter og unge i samspil vil kunne levere mange relevante forslag, som vi kan tage videre til udmøntningen af selve BoB-projektet."


Workshops belyser bæredygtig turisme for erhverv og studerende

Det er sigtet, at BoB-ordningen skal udbredes til hele Østersøregionen, men først skal forprojektet sikre, at konceptet får en professionel og realisérbar form, der både arbejder for bæredygtig turisme og matcher regionens behov. På workshopsene vil deltagerne derfor møde forskere og specialister inden for både turisme, digitalisering og lokale fødevarer, der alle vil bidrage med bæredygtighedsperspektiver, der sættes i relation til BoB-projektet, ligesom der arrangeres hackatons for de studerende.

Hos Visit Lolland-Falster er man glade for samarbejdet med Dansk Kyst- og Naturturisme om de planlagte workshops, der skal forankre fundamentet for det videre arbejde.

”De unge i dag er morgendagens gæster for os, og inddragelsen af dem allerede her i forprojektet forstærker vores afsæt for den dialog, vi efterfølgende vil have med turismevirksomhederne om BoB-projektet. BoB-projektet passer godt til vores egen strategi om at skabe "business i balance med naturen", så vi håber, at projektet kan være en platform til at arbejde med Femern-regionens turismepotentialer i en bæredygtig kontekst," fortæller Camilla Romme Hansen, forretningsudvikler hos Visit Lolland-Falster.

Sideløbende med den danske workshoprække afholder de tyske lead-partnere fra Universität zu Lübeck en tilsvarende proces i deres del af regionen. Input fra de to forløb vil samlet danne grundlag for det endelige koncept til næste projektansøgning.

 

BoB bygger på unges klimaambitioner

Visionen bag BoB-projektet bygger på et tidligere Interreg-projekt, der med afsæt i Greta Thunbergs ’Friday for Future’-bevægelse inviterede skoleelever og studerende til at indsende forslag til fremtidige koncepter for en fælles, bæredygtig region på tværs af den dansk/tyske grænse. Vinderforslaget var udviklingen en ’Best of Baltic’-mærkning, og det er implementeringen af denne, inden for rammerne af et nyt Interreg-projekt, der nu er omdrejningspunktet for det tværnationale samarbejde.

Om forprojektet:

  • Der arbejdes med et forprojekt, der skal kvalificere ansøgningen til et forestående dansk/tysk Interreg-projekt, der forventes indsendt i løbet af foråret 2022.
  • Dansk Kyst- og Naturturisme er projektejer i Danmark, men Universität zu Lübeck er tysk projektejer.
  • Visit Lolland-Falster er partner i den danske del af forprojektet.
  • Der afholdes fem workshops i oktober og november 2021 med inviterede deltagere fra uddannelsesinstitutioner samt interessenter fra både private og offentlige organisationer. 
  • Forprojektet afsluttes i december 2021. 
Vil du vide mere?