Marielyst

Workshops skal samle inspiration til tværnationalt bæredygtighedsprojekt ved Femern

9/15/2021

Dansk Kyst- og Naturturisme og Visit Lolland-Falster søsætter nu en workshoprække for uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer om bæredygtige tiltag i turismen. Det sker som led i et forprojekt, der sigter mod at udvikle et større dansk/tysk Interreg-projekt i Femern-regionen.