Dansk Kyst- og Naturturisme
Vejle Fjord

Den nationale strategi for dansk turisme

Den nationale strategi for dansk turisme sætter en fælles retning for dansk turisme frem mod 2025. 

Med den nationale strategi for dansk turisme (september 2016) ønsker regeringen at styrke indsatsen for dansk turisme. 

Pejlemærker frem mod 2025: 

  • Danmark skal have en tredjedel flere turister i 2025, svarende til 17 mio. flere overnatninger i forhold til 2025.
  • Turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. i 2025, svarende til en vækst på ca. 45 mia. kr. i forhold til 2014.
  • De udenlandske turister skal i 2025 være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.

Den nationale strategi for dansk turisme indeholder en række initiativer inden for fem strategiske indsatsområder: ”Mere effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper”, ”Bedre tilgængelighed, internet og skilte”, ”Bedre turistoplevelser i Danmark”, ”Moderne planlov og øget turismekapacitet” og ”Konkurrenceevne og gode rammevilkår”.

Læs mere om Den nationale strategi for dansk turisme