Feriehus

Bæredygtige feriehuse

Foto: Thomas Høyrup Christensen

Feriehusene indfrier gæsternes ønske om en grønnere ferie

Stadigt flere gæster forventer bæredygtige og miljøvenlige forhold. I den nære fremtid vil det være en ”hygiejnefaktor” ift. mange gæsters rejsevalg.

Programmet har til formål at opbygge viden, koncepter og værktøjer for grøn omstilling. Programmet indeholder en række udviklingsinitiativer, der skal bidrage til at innovere og fremtidssikre kerneproduktet – feriehusene – og de områder, hvor de er placeret.

Dansk Kyst- og Naturturisme vil teste konkrete koncepter, teknologier og værktøjer samt opbygge viden og anbefalinger for grøn omstilling relateret til feriehusene og feriehusområderne.

Programmets initiativer indgår som en del af indsatserne i ”Partnerskab for bæredygtig vækst i dansk turisme” og skal herved bidrage til indfrielse af pejlemærker for grøn omstilling i den nationale strategi for dansk turisme.

Programmet danner rammen for målrettede innovationsindsatser i samarbejde med iværksættere og den etablerede branche.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk