Maribo

COASTOUR

Foto: Daniel Villadsen

Bæredygtig og holdbar transformation af kystturismen i landdistrikter

Dansk Kyst og Naturturisme er partner i EU-projektet COASTOUR, der skal bidrage til den grønne omstilling blandt turismevirksomheder i landdistrikter.

Gennem programmet kan virksomheder søge midler til rådgivning ifm. bæredygtighedscertificering.

Hvorfor COASTOUR?

COASTOUR arbejder for at højne den grønne omstilling hos turismevirksomheder i landdistriktsområder gennem udvikling af et selv-evaluerings værktøj. Projektet henvender sig til SMV-virksomheder inden for kystturismeindustrien. 

Projektet arbejder for at: 

 • Styrke konkurrenceevnen, modstandsdygtigheden og bæredygtigheden for europæiske SMV-virksomheder indenfor landdistrikts-kystturisme
 • Fremme transnational kapacitetsopbygning
 • Styrke af bæredygtighedsrådgivningsstøtte til økosystemsynergier med allerede eksisterende europæiske bæredygtigheds-certificeringer og -værktøjer (EMAS, Ecolabel, etc.)
 • Forbedre effektiviteten af ​​de eksisterende EU's bæredygtighedsordninger.

 

Hvem står bag? 

COASTOUR er et internationalt EU-projekt, som er ledet og ejet af NordDanmarks EU-kontor. Udover Dansk Kyst- og Naturturisme er også turismeorganisationer og destinationsudviklingsselskaber i Italien, Portugal, Slovenien og Litauen projektpartnere i projektet. COASTOUR er finansieret af EU's Single Market Programme, der har bevilget € 2,2 mio til initiativet, der løber i perioden 1. januar 2023 – december 2025.

Uddeling af bæredygtighedsvouchers

Der er EUR 144.000,00 til uddeling blandt danske turismevirksomheder til grøn og digital omstilling.

Pengene kan virksomhederne bruge til at dække omkostninger i forbindelse med ansøgning til EU’s eco-label/EMAS certificeringer, forundersøgelser, fremstilling af prototyper, pilot tests, demonstrationer, IT-systemer, eksterne konsulenter, deltagelse i kurser inden for en bred række af emner inden for grøn og digital omstilling samt rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i turisme events m.m.

Dansk Kyst og Naturturisme står for uddeling af bæredygtighedsvouchers til danske turismevirksomheder.

  Ansøgningspuljen i COASTOUR er åben


  Du kan nu indsende din ansøgning til COASTTOUR, hvor du kan søge om støtte til at gennemføre forberedende aktiviteter ifm. bæredygtighedscertificering, kompetenceudvikling mv. i din kystturismevirksomhed:

  Hvem kan søge – og hvordan? 

  • Virksomheder indenfor kyst og naturturisme kan søge om op til € 9.000. Støtte kan I bruge til forberedende aktiviteter ifm. bæredygtighedscertificering, fx rådgivning, kompetenceudvikling, deltagelse i konferencer m.v.

  • Ansøgervirksomheden skal have SMV-status (små- og mellemstore virksomheder inkl. microvirksomheder)

  • Der er ikke krav om medfinansiering (dvs. virksomheden skal ikke medfinansiere med hverken kontanter eller timer).

  • Midlerne skal være anvendt senest 31. december 2024

  • Der er ansøgningsfrist d. 12. marts 2024

  • Du søger via ansøgningsskemaet her 
   (Skemaet er på engelsk, men det er tilladt at indsende en ansøgning på dansk).

  Der er i alt to ansøgningsrunder – den aktuelle med ansøgningsfrist 12. marts 2024. Næste ansøgningsrunde offentliggøres i maj med ansøgningsfrist 30. juli 2024.

  Læs yderligere om COASTOUR-projektet her 

   

  Partnere i COASTOUR: 

  • NordDanmarks EU-kontor (DK) – leadpartner/koordinator
  • Dansk Kyst- og Naturturisme (DK)
  • Promos Italia (IT)
  • The Chamber of Commerce and Industry of Ponta Delgada (PT)
  • University of Primorska, Center for Development and Knowledge Transfer (SI)
  • Klaipeda Chamber of Commerce, Industry and Crafts (LT)
  • Azores Destination Management Organization (PT)
  Coastour_Logo_EU

  Foto:Coastour, Co-funded by the European Union

  Alice Bank Danielsen
  vil du vide mere?

  Programchef

  abd@kystognaturturisme.dk