Strandhotellet Blokhus

Invest in Coastal Tourism in Denmark

Foto: Strandhotellet Blokhus

Vi arbejder for at fremme investeringer i kyst- og naturturismen i Danmark

'Invest in Coastal Tourism in Denmark' er et initiativ under Dansk Kyst- og Naturturisme, der arbejder for at tiltrække investeringer til kyst- og naturturismen i Danmark.

Vi indtager en brobyggende rolle i samarbejdet mellem på den ene side projektejere/kommuner og på den anden side investorer, developere og operatører. Vores ambition er at skabe synergi for alle gennem en professionalisering af markedet. Se mere om vores arbejde og baggrund her:  

Som et helt konkret værktøj har vi udviklet en online platform til formidling af relevante investeringsprojekter i kyst- og naturturismen i Danmark målrettet den professionelle investor, developer eller operatør. Du finder det på www.investin.kystognaturturisme.dk

Prospekterne er nøje udvalgt ud fra deres skala, ambition og potentialer, og i beskrivelsen af de respektive prospekter er der fokus på de fakta, der er relevante i en investor-sammenhæng. Det er f.eks. udviklingsmuligheder, catchment area, infrastruktur og turismenøgletal for området. Prospektpræsentationen understøttes af både billeder og relevante rapporter og visualiseringer.  

I tillæg til prospekterne indeholder platformen også en beskrivelse af udvalgte geografiske områder inden for kyst- og naturturismen i Danmark. 

Dertil kommunikerer vi målrettet om 'Invest in Coastal Tourism in Denmark' via relevante sociale medier. Du kan følge os på LinkedIn eller se vores videokatalog her.

Claus Hyttel Skrubbeltrang
Vil du vide mere?

Investment Manager

chs@kystognaturturisme.dk