Tirpitz

Kultur og kulturarv

Foto: Thomas Høyrup Christensen

Kultur og kulturarv - en "superattraktion" i kyst- og naturturismen

Kyst- og naturområder er kendetegnet ved mange særlige kulturlandskaber, historiske bymiljøer og et finmasket net af museer, oplevelsescentre og seværdigheder.

Kulturoplevelser kan tilgås hele året og kan tilføre en ekstra dimension til kyst- og naturturismen. Historiske oplevelser har potentiale til at styrke destinationens særlige identitet, øge områdets kvalitet og relevans uden for højsæsoner og ikke mindst bidrage til, at stedernes kulturelle særpræg bliver markant og bidrager til øget lokal stolthed hos borgerne.

Programmet skal bidrage til at indfri det store potentiale, der er for øget turismeforbrug og vækst ift. kulturoplevelser i kyst- og naturturismen.

Oplevelsen af de lokale kulturmiljøer skal styrkes, nye kulturinteresserede målgrupper skal tiltrækkes og flere kulturinstitutioner skal styrke deres indtjening og innovere deres produktudbud overfor turismen i lokalområdet.

Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Programchef

cra@kystognaturturisme.dk