Vestkysten

Rekreativ klimatilpasning

Foto: Pennie Henriksen

Klimatilpasning skal understøtte turismeudviklingen i feriestederne

Klimaforandringer kræver, at Danmark i de kommende årtier skal foretage milliardinvesteringer i klimatilpasning. Kyst- og naturturismen er i frontlinjen for klimaændringerne. Det er et ”must win battle” at tænke klimatilpasning af kysterne som en rekreativ ressource.

Programmet skal afdække og demonstrere løsninger for rekreativ klimatilpasning. Løsninger, der udover at minimere de risici, som følger med stigende vandstande og øget nedbør, også bidrager til en bæredygtig stedsudvikling gennem styrket grundlag for forretningsudvikling og helårsbeskæftigelse.

Det skal bl.a. ske gennem bedre tilgængelighed til naturen, multifunktionelle anlæg, ny anvendelse af arealer og udlægning af nye områder. Tiltag der tilsammen giver en stærk oplevelsesprofil og højkvalitetsprodukter ift. overnatning, bespisning og oplevelser – til glæde for turister, lokale erhvervsdrivende og borgere.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk